Home
 OPCOM: PCGN-LP program
PCGN-LP / Program de tranzacționare

Pentru fiecare sesiune de licitație publică OPCOM publică Anunțul de organizare a sesiunii de licitație care conține:

1. Data sesiunii de licitație;
2. Ora sesiunii de licitație

În conformitate cu precizările capitolului 7.3. DESFĂŞURAREA SESIUNILOR DE LICITAŢIE, art. 7.3.1., din Procedura privind tranzacționarea pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de tranzacţionare PCGN-LP, Aviz ANRE nr. 71/19.12.2018:

3. Pentru fiecare ofertă iniţiatoare depusă la OPGN se va organiza o sesiune de licitaţie, în ziua de tranzacționare și la ora stabilite de către OPGN prin anunțul de organizare a sesiunii de licitație, care se va desfășura, conform programului publicat pe pagina web a OPCOM SA, în două etape succesive:
I. Etapa de licitare – 30 minute,
II. Etapa de validare a ofertelor de răspuns și de stabilire a ofertelor câștigătoare – 10 minute.

Opcom Anunţuri
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
19/09/2022
15/09/2022