Home
 OPCOM: PEECFM Program Tranzacționare
PEECFM - Program de tranzacționare

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 55/21.12.2012, Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienţii finali mari şi Procedurii privind funcţionarea Pieţei de energie electrică pentru clienţii finali mari PMC, Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale -„Opcom” SA stabileşte datele calendaristice corespunzătoare, aferente următorului program de derulare a etapelor si activităţilor in cadrul sesiunilor de tranzacţionare:

Nr.
crt.
Etapa/Acţiune Data
începere
Data
sfârşit
1. Publicare Anunt de organizare a sesiunii de tranzacţionare D D
2. Depunerea documentelor în vederea participării cu oferte de răspuns la etapa de negociere publică D+1 D+3, ora: 12:00
3. Selecţia participanţilor conform criteriilor de selecţie pentru participarea cu oferte de răspuns la etapa de negociere publică D+2 D+3
4. Selecţia participanţilor conform criteriilor de selecţie pentru participarea cu oferte de răspuns la şedinta de licitaţie;
Selecţia participanţilor conform criteriilor de credibilitate pentru participarea pe pozitia initiatoare la şedinta de licitaţie
D+2 D+15, ora 12:00
5. Comunicarea rezultatelor selecţiei participanţilor pentru participarea cu oferte de răspuns la etapa de negociere publică D+4
6. Depunerea contestațiilor privind comunicarea rezultatelor selecției participanților participanţilor conform criteriilor de selecţie pentru participarea cu oferte de răspuns la etapa de negociere publică D+4 D+5, ora 12:00
7. Analiza contestațiilor cu privire la selecția participanților pentru etapa de negociere publică și transmiterea răspunsului D+5 D+6
8. Analiza contestațiilor cu privire la selecția participanților pentru ședința de licitație și transmiterea răspunsului D+5 D+22
9. Etapa de negociere publică D+7 D+7
10. Evaluare oferte de răspuns formulate în etapa de negociere publică D+8 D+10
11. Publicarea elementelor din oferta iniţiatoare supuse discuţiei în cadrul etapei de negociere publică (ENP) rezultate la sfârșitul etapei D+11 D+11
12. Depunerea contestaţiilor privind ENP D+12 D+12
13. Analiza contestaţiilor privind ENP si comunicarea rezultatului D+13 D+13
14. Reluarea etapei de negociere publică în cazul validării contestaţiilor primite D+14 D+14
15. Evaluarea ofertelor de răspuns formulate în etapa de negociere publică reluată D+15 D+15
16. Publicarea formei finale a ENP, ofertei şi contractului D+16 D+16
17. Şedinţa de licitaţie pentru evaluarea ofertelor finale şi publicare rezultate D+23 D+23
18. Şedinţa de licitaţie pentru evaluarea ofertelor finale (reluare după caz) şi publicare rezultate D+24 D+24
19. Depunere contracte semnate D+27 D+27
20. Analiza contractelor și restituire sau executare garanţii D+29 D+29
21. Termen minim de începere a livrării D+30 D+30