Home
 OPCOM: PEECFM Înregistrare
PMC - Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulamente

Înscrierea la Piața de energie electrică pentru clienții finali mari

La Piața de energie electrică pentru clienții finali mari se pot înregistra:

Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenţie privind înregistrarea ca Participant la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică, însoțită de următoarele documente:

Notă: Pentru confirmarea calității de client final mare, societățile interesate trebuie să depună în conformitate cu prevederile Procedurii privind înregistrarea participanților la piețele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM SA – Anexa 3, punctul 18, Avizul tehnic de racordare prin care să fie confirmată o putere aprobată mai mare de 8 MW.
Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa de energie electrică pentru clienții finali mari sunt următoarele:
1. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM, însoțită de documentele specifice Pieței de energie electrică pentru clienții finali mari (după caz);
2. Efectuarea plății facturii aferentă obligației de plată a valorii tarifului reglementat - componenta de înscriere (după caz).

Documentație specifică pentru Piața de energie electrică pentru clienții finali mari:

Opcom Anunţuri