Home
 OPCOM: Despre PZU Untitled Document
Piaţa pentru Ziua Următoare

Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) este o componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se realizează tranzacţii orare ferme cu energie electrică cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacţionare.
Începând cu 19.11.2014, Piaţa pentru Ziua Următoare din România funcționează în regim cuplat cu piețele din Republica Cehă, Slovacia și Ungaria prin mecanismul de cuplare prin preț, proiect cunoscut ca 4M MC. Regulile PZU sunt prevăzute în cadrul „Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor”, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 82/2014, cu modificările și completările ulterioare.
Regulile PZU stabilesc un cadru centralizat de piaţă pentru vânzarea şi cumpărarea energiei electrice de către participanţii la piaţa angro de energie electrică, necesar pentru:

PZU pune la dispoziţia Participanţilor un instrument funcţional pentru a realiza orar, pentru ziua de livrare, echilibrul între portofoliul de contracte bilaterale, prognoza de consum şi disponibilitatea tehnică a unităţilor de producere. Surplusul sau deficitul de energie electrică se poate echilibra prin vânzarea sau cumpărarea acesteia pe PZU.
Participarea la această piaţă este voluntară şi este permisă participanților în înțelesul art.2 din Regulamentul (UE) 943/2019 care se înscriu la această piață și respectă Convenția de participare aferentă acestei modalități de tranzacționare, precum și reglementările aplicabile. Una din condiţiile obligatorii pe care solicitantul trebuie să o îndeplinească pentru înregistrarea la PZU este să facă dovada că a încheiat cu OTS Convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării sau că a transferat responsabilitatea echilibrării către altă Parte Responsabilă cu Echilibrarea.
Pe PZU se încheie în fiecare zi de tranzacţionare, tranzacţii ferme cu energie electrică pentru fiecare interval orar de tranzacţionare al zilei de livrare următoare, pe baza ofertelor transmise de participanţii la PZU. Ofertele pot fi încărcate în sistemul de tranzacţionare numai cu respectarea orarului de tranzacţionare stabilit în ore CET și numai dacă este disponibilă scala de preț în lei, respectiv a fost publicat de către BNR cursul de schimb valutar pentru ziua de tranzacționare respectivă.
Cursul de schimb valutar se stabilește în fiecare zi bancară lucrătoare. Dacă ziua anterioară zilei de tranzacționare este zi nelucrătoare, respectiv sâmbătă, duminică, sărbătoare legală sau zi când BNR nu stabilește cursul de schimb, cursul de schimb aplicabil pentru ziua de tranzacționare este cel stabilit în ultima zi bancară lucrătoare anterioară zilei de tranzacționare și se publică în ziua stabilirii cursului de schimb. Cursul de schimb se introduce în sistemul de tranzacționare de către OPEE în ziua stabilirii acestuia pentru toate zilele de tranzacționare pentru care este aplicabil. Regăsiți atașat calendarul pe anul 2021 cu zilele de livrare pentru care se introduce în avans rata de schimb.
Caracteristici ale ofertelor pe PZU:

Sistemul informatic validează/invalidează ofertele transmise de participanţi în conformitate cu criteriile stabilite prin „Procedura operaţională de stabilire a formatului, conţinutului, modului de transmitere şi de validare a ofertelor pe Piaţa pentru Ziua Următoare”.
În situația normală de funcționare cuplată, tranzacţiile pe PZU se efectuează prin corelarea ofertelor de vânzare şi de cumpărare prin mecanismul de licitaţie stabilit conform mecanismului de cuplare prin preț al regiunilor (PCR – Price Coupling of Regions), după parcurgerea etapelor de ofertare, validare şi agregare a ofertelor, rulare a mecanismului de cuplare, alocarea pe portofoliile participanților a rezultatelor cuplării.
OPCOM S.A. este contraparte pentru toate tranzacţiile de vânzare/cumpărare de energie electrică încheiate de Participanţii la PZU pe această piaţă. Participanţii la PZU obţin informaţiile referitoare la propriile tranzacţii încheiate în cadrul acestei piețe prin accesarea sistemului informatic de tranzacţionare.
Pe baza confirmărilor tranzacţiilor corespunzătoare unei zile de livrare, OPCOM S.A. stabilește Notificările Fizice corespunzătoare tranzacţiilor pe PZU, cu granularitate de 15 minute, pe care le transmite operatorului de transport și sistem (OTS) şi le pune la dispoziţia Părţilor Responsabile cu Echilibrarea (PRE) care și-au asumat responsabilitatea echilibrării pentru Participanţii la PZU.
Orarul de tranzacționare pe PZU în situația funcționării în regim normal este următorul (ore CET):

6:00

Deschiderea accesului la sistemul de tranzacționare

9:30

Publicarea capacitatilor disponibile de transport pe interconexiuni (ATC)

11:00

Închiderea porții de ofertare pentru ziua următoare de livrare

11:40

Publicarea Confirmărilor de tranzacții

12:10

Crearea fișierelor de Notificări fizice

19:00

Închiderea accesului la sistemul de tranzacționare

În cazul abaterii programului de funcționare, de la regimul normal, se aplică procedurile operaționale aferente funcționării PZU.
OPCOM a agreat cu EEX și PXE dreptul de utilizare a indicelui ROPEX_DAM pentru înregistrarea tranzacțiilor cu contractele financiare derivate Romanian Power Base Future, respectiv pentru tranzacționarea produselor Commodity futures with financial settlement pentru diminuarea riscului de volatilitate a prețului PZU.