Home

Disclaimer

Participanții la piață transmit în mod uzual ofertele utilizând interfața web a aplicaţiei PZU.
Alternativ, aceștia beneficiază de posibilitatea de a înregistra oferte prin încărcarea unui fișier de tip xml compatibil cu aplicaţia PZU. Pentru a veni în sprijinul participanților la PZU, OPCOM pune la dispoziția participanților o machetă destinată a facilita utilizarea, recomandată doar în situațiile excepționale când înregistrarea ofertelor prin accesarea interfeței web a aplicaţiei PZU este imposibilă, a acestei metode alternative de înregistrare a ofertelor.
Alegerea utilizării acestei machete îi aparține exclusiv utilizatorului și în acest sens utilizatorul asumă faptul că macheta disponibilă pe site-ul OPCOM este furnizată "ca atare", fără nici o garanție, explicită sau implicită și cu înțelegerea utililizatorului că acesta este singurul responsabil pentru orice daune care ar putea rezulta din această utilizare, renunțând la orice pretenții împotriva OPCOM care derivă din utilizarea machetei. În nici un caz OPCOM nu va fi răspunzător față de participanți sau terțe părți pentru orice fel de daune decurgând din, sau în legătură cu utilizarea acestei machete.Sunt de acord Nu sunt de acord

Opcom Anunţuri
21/04/2021
20/04/2021
20/04/2021
20/04/2021
20/04/2021
20/04/2021
16/04/2021
12/04/2021