Home

 •   
       

 •  OPCOM: Contracte reziliate PCCB-LE-Flex
  Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE-Flex

   

  Contracte reziliate PCCB-LE-Flex
  Nr.crt. Vânzător Cumpărator Cod Sesiune de licitație Număr contract/ Data încheierii contractului Durata livrării Profil livrare Durată reziliere (data de început - data de sfârșit) Data rezilierii contractului Motivul rezilierii contractului Partea care reziliază contractul Data publicării
  14 S.C. LUMINA SOLAR S.A. S.C. TINMAR ENERGY S.A. VV2_111121_01_C 167/12.11.2021 20.11.2021-31.12.2027 varf 2 01.07.2023-31.12.2027 30.06.2023 Încetare cu acordul părților conform art. 21 (1) lit. b) S.C. LUMINA SOLAR S.A.
  S.C. TINMAR ENERGY S.A.
  03.07.2023
  13 S.C.PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT S.R.L. S.C. ELECTRICAFURNIZARE S.A. CBLD_210222_04 139/22.02.2022 01.01.2023-31.12.2023 banda LD 05.01.2023-31.12.2023 05.01.2023 Nerespectareade catre S.C. PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT S.R.L. a clauzelor contractualeconform art. 10, lit (b) si  lit (d) S.C. ELECTRICAFURNIZARE S.A. 09.01.2023
  12 S.C.PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT S.R.L. S.C. ELECTRICAFURNIZARE S.A. CBLD_210222_02 138/22.02.2022 01.01.2023-31.12.2023 banda LD 05.01.2023-31.12.2023 05.01.2023 Nerespectareade catre S.C. PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT S.R.L. a clauzelor contractualeconform art. 10, lit (b) si  lit (d) S.C. ELECTRICAFURNIZARE S.A. 09.01.2023
  11 S.C.ADERRO G.P. ENERGY S.R.L. S.C. MONSSONTRADING S.R.L. VBLD_250321_08 EEV13/25.03.2021 01.04.2021-31.03.2022 banda LD 10.01.2022-31.03.2022 10.01.2022 Neindeplinireaobligatiilor de livrare a energiei electrice conform Art.18, alin 1, lit f)coroborat cu art. 18, alin. 2, 3 si 4 din contract S.C. MONSSONTRADING S.R.L. 12.01.2022
  10 S.C. ELECTRIC PLANNERS S.R.L. S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L. VBLD_230821_02 020821/23.08.2021 01.01.2022-30.06.2022 banda LD 04.01.2022-30.06.2022 04.01.2022 Neindeplinirea obligatiilor de livrare a energiei electrice conform Art.18, alin 1, lit f) S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L. 06.01.2022
  9 S.C. ELECTRIC PLANNERS S.R.L. S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L. VBLD_230821_01 010821/23.08.2021 01.01.2022-30.06.2022 banda LD 04.01.2022-30.06.2022 04.01.2022 Neindeplinirea obligatiilor de livrare a energiei electrice conform Art.18, alin 1, lit f) S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L. 06.01.2022
  8 S.C. ADERRO G.P. ENERGY S.R.L. ENERGIATAVERDE.RO FURNIZARE S.R.L. (fost S.C. APURON ENERGY S.R.L.) CBLD_230321_08 382/23.03.2021 01.04.2021-31.03.2022 banda LD 07.01.2022-31.03.2022 07.01.2022 Neindeplinirea obligatiilor de livrare a energiei electrice conform Art.18, alin 1, lit b) si f) ENERGIATAVERDE.RO FURNIZARE S.R.L. (fost S.C. APURON ENERGY S.R.L.) 05.01.2022
  7 S.C. ADERRO G.P. ENERGY S.R.L. ENERGIATAVERDE.RO FURNIZARE S.R.L. (fost S.C. APURON ENERGY S.R.L.) VBLD_150321_08 11/16.03.2021 01.04.2021-31.03.2022 banda LD 07.01.2022-31.03.2022 07.01.2022 Neindeplinirea obligatiilor de livrare a energiei electrice conform Art.18, alin 1, lit b) si f) ENERGIATAVERDE.RO FURNIZARE S.R.L. (fost S.C. APURON ENERGY S.R.L.) 05.01.2022
  6 S.C. ADERRO G.P. ENERGY S.R.L. S.C. EFT FURNIZARE S.R.L. VBLD_250321_08 EEV12/25.03.2021 01.04.2021-31.03.2022 banda LD 01.01.2022-31.03.2022 01.01.2022 Neindeplinirea obligatiilor de livrare a energiei electrice conform Art.18, alin 1, lit f) S.C. EFT FURNIZARE S.R.L. 30.12.2021
  5 S.C. NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE `TRANSELECTRICA` S.A. CBLD_210820_01_P C196/26.08.2020
  NE20V013/21.08.2020
  01.01.2021-31.12.2021 banda LD 11.10.2021-31.12.2021 11.10.2021 Neindeplinirea obligatiilor de livrare a energiei electrice conform Art.18, alin 1, lit b) si f) COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE `TRANSELECTRICA` S.A. 12.10.2021
  4 S.C. ALIVE CAPITAL S.A. S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. VV2_250620_06 79/25.06.2020 01.07.2021-30.09.2021 varf 2 15.07.2021-30.09.2021 15.07.2021 Nerespectarea de catre S.C. ALIVE CAPITAL S.A a clauzelor contractuale conform art. 10, lit (b) si art. 18, alin 1, lit (f) S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. 16.07.2021
  3 S.C. ALIVE CAPITAL S.A. S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. VV2_250620_01 78/25.06.2020 01.03.2021-31.10.2021 varf 2 15.07.2021-31.10.2021 15.07.2021 Nerespectarea de catre S.C. ALIVE CAPITAL S.A. a clauzelor contractuale conform art. 10, lit (b) si art. 18, alin 1, lit (f) S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. 16.07.2021
  2 S.C. ALIVE CAPITAL S.A. S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. VV2_120520_04 39/12.05.2020 01.01.2021-31.12.2021 varf 2 15.07.2021-31.12.2021 15.07.2021 Nerespectarea de catre S.C. ALIVE CAPITAL S.A. a clauzelor contractuale conform art. 10, lit (b) si art. 18, alin 1, lit (f) S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. 16.07.2021
  1 S.C. MONSSON TRADING S.R.L. S.C. CEZ VANZARE S.A. VBLD_071220_03 E511A/07.12.2020 01.03.2021-31.12.2021 banda LD 01.07.2021-31.12.2021 01.07.2021 Încetare cu acordul părților S.C. MONSSON TRADING S.R.L.
  S.C. CEZ VANZARE S.A.
  01.07.2021