Home

PCGN_LN - Obligația de ofertare
Denumire produs Preț calculat cf. Ordin ANRE nr. 143/17.07.2020
[Lei/MWh]
Preț calculat cf. Ordin ANRE nr. 144/17.07.2020
[Lei/MWh]
GNLN_L_Apr_21 81,30* -
GNLN_L_May_21 78,30* -
GNLN_TR_2_21 76,70* -
GNLN_TR_3_21 78,00* -
GNLN_SMG_W_2021 89,78* -
Produse similare 1 - -
Produse similare 2 - -
Produse similare 3 - -
* informații publice disponibile pe pagina web BRM în data de 03.03.2021 ora 16
Produse similare 1 - include lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, trimestrul II, trimestrul III și sezonul cald
Produse similare 2 - include lunile octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, trimestrul I, trimestrul IV și sezonul rece
Produse similare 3 - include semestrul calendaristic și anul calendaristic