Home
Ecran platforma de tranzactionare PCCB-NC(disponibil doar pe perioada programului de tranzactionare)
Program tranzactionare: Luni-Vineri
12:00-14:00

*Ecranul se actualizează regulat la intervale de 1 minut.


LEGENDĂ
(Legend)*:
 

Instrument
(Instrument)

Contract definit în cadrul sistemului de tranzacţionare având ca obiect vânzarea/cumpărarea de energie electrică pentru instrumentele aflate în tranzacționare
(Contract defined in the trading system for sale / purchase of electricity for the trading instruments)

Bursa 
(Exchange)

Numele bursei de energie pe care se încheie tranzacțiile, „CONDICO”
(Name of the exchange on which the trades are concluded, „CONDICO”)

StareInstrument 
(State)

Starea instrumentelor
(Instrument status)

Dată Expirare 
(Expiry Time)

Termenul de expirare a instrumentului până la care se pot încheia tranzacții pentru instrumentul respectiv
(Expiry Date for the instrument as deadline for concluding trades)

Cant Cumpărare
(Bid Qty)

Puterea medie orară ofertată la cumpărare, corespunzătoare celui mai bun preț al ofertelor de cumpărare
(The average hourly quantity for the best offered price suitable for buying offers)

Cumpărare
(Bid)

Cel mai bun preț al ofertelor de cumpărare
(The best buy offer price)

Vânzare
(Ask)

Cel mai bun preț al ofertelor de vânzare
(The best sell offer price)

Cant Vânzare
(Ask Qty)

Puterea medie orară ofertată la vânzare, corespunzătoare celui mai bun preț al ofertelor de vânzare
(The average hourly quantity for the best offered price suitable for selling offers)

Ultimul preţ
(Last)

Ultimul preț la care s-au încheiat tranzacţii pentru instrumentul respectiv
(Last price for concluded trades for that instrument)

Deschidere
(Open)

Primul preț la care s-au încheiat tranzacții pentru instrumentul respectiv
(First price for concluded trades for that instrument)

Maxim
(High)

Cel mai mare preț la care s-au încheiat tranzacții pentru instrumentul respectiv
(Maximum price for concluded trades for that instrument)

Minim
(Low)

Cel mai mic preț la care s-au încheiat tranzacţii pentru instrumentul respectiv
(Minimum price for concluded trades for that instrument)

Cantitate
(Quantity)

Puterea medie orară tranzacționată pentru instrumentul respectiv
(The average hourly quantity traded for that instrument)


*Pentru informații suplimentare privind conținutul tabelului se va consulta Ghidul de utilizare a platformei de tranzactionare PCCB-NC disponibil pe website în sectiunea Tranzacționare – Produse / Modalitatea de Tranzactionare PCCB-NC/ Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament

*For additional information regarding the containt of the table, please consult Trading Platform’s Guide on CMBC-CN, available on OPCOM website in the section Trading - Products / Continous Negotiation Mechanism/ Registration, Agreement, Procedures, Rules