Home
 OPCOM: GDPR
Prelucrarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu prevederile “REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE” (“GDPR”), OPCOM SA indeplineste rolul de operator, asa cum este acesta definit in art. 4 al GDPR.
Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuata de OPCOM SA cu respectarea principiilor (art. 5) si a conditiilor privind legalitatea prelucrarilor (art. 6) prevazute in GDPR.
De asemenea, OPCOM SA respecta drepturile persoanelor vizate in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale care apartin acestora (art. 12 – 21, art. 34, GDPR) si a implementat masuri tehnice si organizatorice menite sa asigure securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.

21.01.2021
Vă rugăm să consultați informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

  • Scrisoare către partenerii OPCOM in calitatea sa de partener in proiecte

30.10.2018
Vă rugăm să consultați informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

  • Scrisoare către partenerii OPCOM in calitatea sa de operator de piata
    (actualizarea scrisorii nr. 25.124/21.05.2018 publicată în 23.05.2018)
  • Scrisoare către partenerii OPCOM in calitatea sa de Mecanism de Raportare Înregistrat de ACER în sensul prevederilor REMIT
    (actualizarea scrisorii nr. 25.125/21.05.2018 publicată în 23.05.2018)

25.05.2018
Vă rugăm să consultați informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

  • Scrisoare către partenerii OPCOM având calitatea de clienti, furnizori, parti interesate

23.05.2018
Vă rugăm să consultați informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

  • Scrisoare către partenerii OPCOM in calitatea sa de operator de piata
  • Scrisoare către partenerii OPCOM in calitatea sa de Mecanism de Raportare Înregistrat de ACER în sensul prevederilor REMIT
Opcom Anunţuri
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
19/09/2022
15/09/2022