Home

Comunicat de presa (Bucuresti, 17 iunie 2022)

Lansarea cu succes a licitațiilor pentru contractarea energiei electrice de către clienţii finali mari

OPCOM a organizat cu succes astăzi, 17.06.2022, prima sesiune de tranzacționare pe Piața de energie electrică pentru clienții finali mari (PMC).
Suntem încântați să constatăm interesul pe care l-a generat această primă sesiune de licitație pe PMC la care au participat cu oferte de răspuns producătorii, ceea ce este foarte promițător pentru următoarele sesiuni preconizate a avea loc prin acest mecanism de tranzacționare. Credem că noul mecanism proiectat în baza Regulamentului ANRE privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de către clienţii finali mari, inclusiv pentru a răspunde prevederilor art. 14 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, sprijină părțile în satisfacerea necesităților și obligațiilor prin punerea la dispoziția acestora a unui acces transparent pe piață cu o platformă robustă și fiabilă de tranzacționare și o procedură clară, corectă și completă privind activitățile pre și post-tranzacționare. Mecanismul de tranzacționare permite cumpărătorilor să inițieze oferte conform necesităților, aplicând totodată criterii de calificare a participanţilor respondenți clar definite și care asigură un acces efectiv și sigur la tranzacționare.
Această primă sesiune de tranzacționare încheiată cu rezultate pe PMC demonstrează încă o dată că împreună cu toți cei implicați, OPCOM este pe deplin angajat în facilitarea, prin mecanismele și funcționalitățile puse la dispoziția participanților, procesului de implementare a prevederilor legislației primare și secundare în contextul tranziției energetice și este mândru să-și ofere expertiza de 22 de ani în tranzacționarea energiei electrice prin organizarea de licitații pe PMC. Considerăm și cu acest prilej că aceste licitații asigură o formare transparentă a prețurilor, care este benefică pentru toți actorii pieței.
Pentru a promova transparența, OPCOM publică după încheierea procesului de tranzacționare rezultatele sesiunilor de licitație pe site-ul său (https://www.opcom.ro/rapoarte/pmc/rez_PMC.php?lang=ro), precum și situații statistice și informații agregate, inclusiv indicii de preț pe termen lung, cu includerea tuturor tranzacțiilor la termen încheiate pe piețele de energie electrică administrate și operate de OPCOM (pentru detalii privind valoarea actualizată a ROPEX_FM, vizitați https://www.opcom.ro/rapoarte/ropexfm.php?lang=RO).

*******

Despre OPCOM

OPCOM este Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale “OPCOM” SA. Incepand cu anul 2000, OPCOM s-a angajat sa consolideze un mediu de piata unde se tranzactioneaza energie si certificate de mediu in conditii de transparenta si integritate. Portofoliul de tranzactionare oferit de OPCOM cuprinde produse de energie electrica si gaze naturale, precum si certificate verzi. Mai mult de 900 companii utilizeaza produsele disponibile pentru tranzactionare pe pietele de energie electrica si gaze naturale pe termen scurt si pe pietele de certificate verzi, precum si pe pietele pe termen lung pentru contractele bilaterale pentru energie electrica, gaze naturale si certificate verzi. Suplimentar fata de acest rol, OPCOM este responsabil de decontarea tranzactiilor incheiate pe pietele de energie electrica pe termen scurt, pe piata de echilibrare, precum si a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea. OPCOM actioneaza ca mecanism de raportare inregistrat conform REMIT gestionand mai mult de 480 de acorduri de raportare de date de pe pietele de energie electrica si gaze naturale. OPCOM este, de asemenea, Operator al Pietei de Energie Electrica Desemnat (OPEED), nominalizat in conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1222 pentru efectuarea cuplarii unice a pietelor pentru ziua urmatoare si a pietelor intrazilnice.

OPCOM aplica Sistemul de Management al Calitatii conform ISO 9001 - SR EN ISO 9001, respectiv Sistemul de Management al Securitatii Informatiilor conform ISO/IEC 27001 - SR EN ISO/IEC 27001, ambele sisteme fiind certificate de Lloyd's Register LRQA.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne vizitati la adresa www.opcom.ro

Comunicat de presa 17.6.2022 


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Anunţuri
03/08/2022
01/08/2022
22/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022