Home

8 iunie 2022 - Lansarea cuplarii pieței pe bază de fluxuri înregiunea Core îmbunătățește tranziția energetică

Mecanismul de cuplare a pieței pe bază de fluxuri optimizează piața europeană de energie electrică pentru 13 țări

Astăzi, cei 16 Operatori de Transport și Sistem (OTS) din Regiunea de calcul a capacității Core (Core CCR), împreună cu 10 Operatori ai Pieței de Energie Electrică Desemnați (OPEED), au inițiat cuplarea pieței pentru ziua următoare pe bază de fluxuri. Existența unei metodologii armonizate de calcul a capacității în Core CCR, face ca sistemul energetic european să fie mai eficient și mai robust. Prin urmare, această armonizare îmbunătățește alocarea capacității în Core CCR și permite sistemului energetic european să transporte mai multă energie electrică transzonal, ceea ce duce la un cost total mai mic. În plus, permite o cooperare îmbunătățită între toate părțile implicate.Participanții la piață vor beneficia, de asemenea, de o transparență îmbunătățită a tuturor datelor legate de capacitate. Noul mecanism de cuplare a pieței pe bază de fluxuri reprezintă un alt pas de referință în tranziția energetică.

Îmbunătățește capacitatea sistemul energetic european de a gestiona fluctuațiile energiei produsă din surse eoliane, solare și alte surse regenerabile, contribuind astfel la o valoare durabilă pentru societate.

În plus, astăzi, ca parte a proiectului Core FB MC, este implementată și cuplarea pieței între Croația și Ungaria & Slovenia și Ungaria, contribuind la o cuplare a pieței europene mai completă și mai bine funcțională.

Core cuprinde 13 țări - Austria, Belgia, Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia și Slovenia - cu o populație totală de 278 milioane și un consum anual de energie electrică estimat la 1.500 TWh.

Algoritmul de cuplare a pieței calculează schimburile optime de energie electrică transfrontalieră

Înainte de a introduce Core Flow-Based Day-ahead Market Coupling, capacitatea transfrontalieră a fost parțial calculată bilateral, pe baza estimărilor privind utilizarea rețelei în țările implicate. Odată cu introducerea unui calcul de capacitate pe bază de fluxuri, capacitatea rețelei este calculată luând în considerare rețeaua întregii regiuni și alocată de algoritmul de cuplare a pieței prin maximizarea valorii economice a schimburilor de energie. O abordare pe bază de fluxuri a fost deja introdusă în partea Central-Vest Europeană (CWE) a Core CCR din 2015. Pasul făcut acum este aplicarea unei abordări pe bază fluxuri, îmbunătățită, la întregul nivel al Regiunii Core CCR. Aceasta înseamnă introducerea unei metodologii pe bază de fluxuri îmbunătățite, un calculul armonizat al capacității într-o regiune mai mare și scăderea diferenței de preț dintre mai multe țări.

Gestionarea unui sistem de energie regenerabilă

Integrarea pieței europene a energiei este crucială pentru tranziția energetică. O piață integrată permite gestionarea eficientă a fluctuațiilor legate de vreme în producerea de energie regenerabilă. Atunci când vântul nu bate în nord, de exemplu, producerea mai scăzută de energie rezultată de la fermele eoliene din nordul Europei poate fi compensată doar cu energia solară generată în sudul Europei dacă rețelele și piețele din aceste zone diferite sunt pe deplin integrate; atât fizic prin interconectare cât și în ceea ce privește piețele lor.

Noul mecanism de cuplare a pieței pe bază de fluxuri optimizează capacitatea de a schimba energie între zonele de ofertare din regiunea Core, adăugând valoare durabilă și sporind bunăstarea socio- economică. În același timp, îmbunătățește securitatea aprovizionării, deoarece creează o vizibilitate mai bună în întreaga rețea și crește convergența prețurilor în întreaga regiune.

Introducerea unui mecanism similar de cuplare a pieței pe bază de fluxuri pentru piețele de energie electrică pe termen lung și intrazilnică este programată pentru următorii ani. Procesul de integrare a pieței va include, de asemenea, o optimizare regională îmbunătățită a redispecerizării.


Notă pentru editor
Informații generale:

Core este o Regiune de Calcul a Capacității - Ce înseamnă aceasta?
Guvernanța pieței de energie electrică a Uniunii Europene cuprinde mai multe regiuni, fiecare cuprinzând mai multe țări. Integrarea pieței europene avansează etapizat pentru a se menține gestionabilă. În primul rând, sunt integrate diferitele sub-piețe dintr-o regiune. În timp, va urma o integrare ulterioară a unor regiuni.

Integrarea piețelor necesită o perspectivă precisă și în timp util asupra capacității rețelelor de a transporta energie electrică transzonal. Doar dacă energia electrică poate fi transportată dintr-o zonă sau țară în alta, volume semnificative ale ofertei și cererii pot fi corelate și diferențele de preț între regiuni se pot optimiza. În acest scop, au fost definite aceste Regiuni de Calcul a Capacității.

Determinarea CCR-urilor se bazează pe combinarea granițelor zonei de ofertare pentru care nevoia de coordonare este cea mai mare (de exemplu, luând în considerare interdependența dintre capacitățile lor transzonale) și luarea în considerare unde este cel mai eficient să se aplice coordonarea transregională. Diferite metodologii regionale (cum ar fi calculul capacității, redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă) vor fi aplicate în diferitele regiuni de calcul a capacității.

Acest lucru va promova o coordonare eficientă între granițele zonei de ofertare, ceea ce permite o utilizare optimă a infrastructurii de transport în Europa, cu beneficii în consecință pentru consumatori.

Părțile Core Flow-based Market Coupling:
16 Operatori de transport și sistem (OTS)

50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, Austrian Power Grid AG, ČEPS, a.s., CREOS Luxembourg S.A., Croatian Transmission System Operator Plc., ELES, d.o.o., ELIA Transmission Belgium SA/NV, MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd., Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., RTE Réseau de Transport d’Electricité, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., TENNET TSO B.V., TenneT TSO GmbH, TRANSNET BW GmbH

10 Operatori ai Pieței de Energie Electrică Desemnați (OPEED)

BSP  Energy Exchange  LL  C, CROATIAN  POWER  EXCHANGE Ltd.,  EPEX  SPOT SE, EXAA
Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG, HUPX Hungarian Power Exchange Company Limited by Shares, Nord Pool European Market Coupling Operator AS, Operatorul Pieței de Energie Electrică si de Gaze Naturale “OPCOM” S.A., OKTE, OTE a.s., Towarowa Giełda Energii S.A.

 

*******

Despre OPCOM

OPCOM este Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale “OPCOM” SA. Incepand cu anul 2000, OPCOM s-a angajat sa consolideze un mediu de piata unde se tranzactioneaza energie si certificate de mediu in conditii de transparenta si integritate. Portofoliul de tranzactionare oferit de OPCOM cuprinde produse de energie electrica si gaze naturale, precum si certificate verzi. Mai mult de 900 companii utilizeaza produsele disponibile pentru tranzactionare pe pietele de energie electrica si gaze naturale pe termen scurt si pe pietele de certificate verzi, precum si pe pietele pe termen lung pentru contractele bilaterale pentru energie electrica, gaze naturale si certificate verzi. Suplimentar fata de acest rol, OPCOM este responsabil de decontarea tranzactiilor incheiate pe pietele de energie electrica pe termen scurt, pe piata de echilibrare, precum si a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea. OPCOM actioneaza ca mecanism de raportare inregistrat conform REMIT gestionand mai mult de 480 de acorduri de raportare de date de pe pietele de energie electrica si gaze naturale. OPCOM este, de asemenea, Operator al Pietei de Energie Electrica Desemnat (OPEED), nominalizat in conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1222 pentru efectuarea cuplarii unice a pietelor pentru ziua urmatoare si a pietelor intrazilnice.

OPCOM aplica Sistemul de Management al Calitatii conform ISO 9001 - SR EN ISO 9001, respectiv Sistemul de Management al Securitatii Informatiilor conform ISO/IEC 27001 - SR EN ISO/IEC 27001, ambele sisteme fiind certificate de Lloyd's Register LRQA.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne vizitati la adresa www.opcom.ro

Comunicat de presa 8.6.2022 


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Anunţuri
03/08/2022
01/08/2022
22/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022