Home

COMUNICAT de PRESĂ

10 decembrie 2019

OPEED-urile publică primul raport anual privind cuplarea piețelor pentru ziua următoare și intrazilnice.

Raportul elaborat de Operatorii Piețelor de Energie Electrică Desemnați (OPEED) în cooperare cu operatorii de transport și de sistem (OTS) monitorizează implementarea Regulamentului de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor precum și a Metodologiei privind algoritmul (de cuplare prin preț și, respectiv, de tranzacționare prin corelare continuă). Raportul oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a operării cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice în anul 2018. De asemenea, raportul evidențiază performanța actuală și viitoare a algoritmilor de cuplare a pieței, a scalabilității acestora și a activităților de cercetare și dezvoltare întreprinse.

Raportul anual 2018 privind CACM prezintă activitatea realizată de OPEED-uri și OTS-uri pentru a asigura operarea cu succes a soluțiilor de cuplare a pieței. Cuplarea unică a pieței pentru ziua următoare și a pieței intrazilnice reprezintă pilonii pieței interne de energie. O evaluare periodică și transparentă a operării și performanței cuplărilor este esențială pentru susținerea unei integrări efective a pieței la nivel european.

 

COMUNICAT de PRESĂ 10.12.2019 


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă