Home
 OPCOM: afiliere

OPCOM S.A. este membru al:

Asociaţia internaţională a burselor de energie
Asociaţia burselor europene de energie
Comitetul Naţional Român al
Consiliului Mondial al Energiei
Societatea Inginerilor Energeticieni din România
Asociaţia Patronală ENERGIA