Home
 OPCOM: Organizare

Pentru indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor sale, OPCOM a adoptat o structura organizatorica flexibila capabila sa preia sarcinile ce rezulta din prevederile Legii nr.123/2012, a Legii nr. 220/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, a reglememtarilor aprobate/avizate de Autoritatea Competenta cu respectarea legislatiei primare si secundare in vigoare.
Structura organizatorică în vigoare începînd cu data de 01.02.2018, în conformitate cu aprobarea Consiliului de Administraţie:

Organigrama

Structura realizeaza separarea principalelor activitati:

Managementul OPCOM
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Sirma CARAMAN

Elena POPESCU, preşedinte

Ştefan-Valeriu IVAN

Anca-Magdalena CHISER

Ioana-Alina DRĂGAN

Cătălin-Cosmin OLTEANU

Felix-Florin BRANIȘTE

Petre Iulian NICOLESCU

COMITETUL DIRECTOR

Victor IONESCU, Director general

Luminiţa LUPULUI, Director, Direcţia Tranzacţii – Decontare Termen Scurt

Silvia FEDIUC, Director, Direcţia Economică

Rodica POPA, Director, Direcția Tranzacții la Termen şi Certificate

Remus BÂRSĂNESCU, Director, Direcţia Informatică şi Telecomunicaţii


Declaraţii ANI
2010-2018