Home
 OPCOM: Organizare

Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, OPCOM a adoptat o structura organizatorică flexibilă capabilă să preia sarcinile ce rezulta din prevederile Legii nr.123/2012, a Legii nr. 220/2008 cu modificarile şi completarile ulterioare, a reglementarilor aprobate/avizate de Autoritatea Competentă cu respectarea legislaţiei primare şi secundare în vigoare.
Structura organizatorică în vigoare începâond cu data de 01.02.2021, în conformitate cu aprobarea Consiliului de Administraţie:

Organigrama

Structura realizează separarea principalelor activităţi:

 

Structura acționariatului OPCOM S.A.

1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA, în calitate de acționar, reprezentând 97,84% din capitalul social.

2) Statul Român, în calitate de acționar, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului, reprezentând 2,16% din capitalul social.


Declaraţii ANI
2010-2022
Opcom Anunţuri
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
19/09/2022
15/09/2022