Home
 OPCOM: Organizare

Pentru indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor sale, OPCOM a adoptat o structura organizatorica flexibila capabila sa preia sarcinile ce rezulta din prevederile Legii nr.123/2012, a Legii nr. 220/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, a reglememtarilor aprobate/avizate de Autoritatea Competenta cu respectarea legislatiei primare si secundare in vigoare.
Structura organizatorică în vigoare începînd cu data de 27.03.2020, în conformitate cu aprobarea Consiliului de Administraţie:

Organigrama

Structura realizeaza separarea principalelor activitati:

 

Structura acționariatului OPCOM S.A.    

1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA, în calitate de acționar, reprezentând 97,84% din capitalul social.

   
 

2) Statul Român, în calitate de acționar, reprezentat de Ministerul Economiei, reprezentând 2,16% din capitalul social.

   
 

Declaraţii ANI
2010-2020