Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucureşti, 13 octombrie 2016)

7 octombrie 2016 - Un an de raportare cu succes a datelor conform prevederilor REMIT

În data de 7 octombrie 2015, dată la care a intrat în vigoare faza 1 de raportare conform Regulamentului (UE) nr 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie electrică (REMIT), OPCOM a inițiat transmiterea în sistemul ARIS al Agenţiei pentru Cooperarea Reglementatorilor Europeni în domeniul Energiei (ACER) a ofertelor și tranzacțiilor stabilite pe piețele administrate, respectiv PZU, PCCB-NC, PCCB-LE, PC-OTC, PCSU și PI, sprijinind în acest fel îndeplinirea de către participanți a obligațiilor ce revin acestora în conformitate cu REMIT.
Cerința de a raporta evidențele tranzacțiilor pe piețele angro de energie, inclusiv a ordinelor de tranzacționare, face parte din noul cadru de monitorizare instituit de REMIT pentru a detecta și descuraja abuzul de piață pe piețele angro de energie.
Începând cu data de 7 aprilie 2016 (inițierea fazei 2 de raportare REMIT), OPCOM a venit în sprijinul participanților la piață extinzând portofoliul de servicii de raportare oferite către zona contractelor nestandardizate, precum și a datelor fundamentale privind energia electrică şi gazele, informații a căror obligație de raportare revine participanților la piață, operatorilor de transport și de sistem și operatorilor sistemelor de înmagazinare.
Până în prezent mai mult de 400 de participanți au semnat Acordul REMIT propus de OPCOM, serviciile prestate conform acestuia acoperind necesitățile participanților la piețele administrate de acces la date, raportare și backloading, inclusiv executarea și evenimentele ciclului de viață al contractelor raportate.
Toate aceste demersuri au fost permanent însoțite de preocuparea OPCOM de a contribui la conștientizarea la nivelul pieței angro naționale de energie a importanței procesului de raportare corectă și completă a ofertelor și tranzacțiilor stabilite pe această piață, cu scopul final de asigurare a integrității și transparenței pieței angro de energie pan-europene conform cerințelor REMIT.
Într-un dialog permanent cu participanții la piață, apreciem că la un an de la lansarea acestui proiect ambițios al comunității europene s-au întreprins toate eforturile pentru o raportare corectă, completă și conform termenelor prevăzute, premise care deschid calea unor noi provocări în implementarea completă a Regulamentului și ne referim aici la obligațiile de stabilire a unor mecanisme și proceduri eficiente pentru a identifica situațiile de încălcare a articolelor 3 sau 5 din REMIT referitoare la interzicerea tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate și manipularea pieței.
Este un proces complex pentru piața angro de energie din România, în contextul unei lichidități sporite a acesteia și a unui interes pentru tranzacționarea angro a energiei reflectat de numărul participanților în creștere continuă, așa cum este prezentat și în cadrul Raportului REMIT al ACER pentru anul 2015, unde România, ca țară de înregistrare a participanților la piață în Registrul European, se plasează a doua după Germania, cu mai mult de 10% din cei peste 4700 participanți înregistrați la 31 decembrie 2015.

În cel mai recent comunicat [Un an de colectare cu succes a datelor conform REMIT], Agenția precizează:

În prezent Agenția primeşte în medie pe zi mai mult de 1 milion de înregistrări ale tranzacțiilor, inclusiv ale ordinelor de tranzacționare, și mai mult de 35 milioane de înregistrări pe lună.

COMUNICAT de PRESĂ 13.10.2016

Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400


Inapoi
Opcom Comunicate de presă