Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucureşti, 18 aprilie 2016)

OPCOM a inițiat cu succes a doua fază a raportării REMIT

Obligația stabilită de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie (Regulamentul), de a raporta contractele standard și nestandardizate de furnizare de energie electrică și gaze efectuate în afara unei piețe organizate, contractele de transport, precum și datele fundamentale necesar a fi raportate de operatorii de transport și de sistem de energie electrică, operatorii de transport și de sistem de gaze și operatorii sistemelor de înmagazinare, a intrat în vigoare în data de 7 aprilie 2016.

Aceasta vine în completarea primei etape a raportării de date care a început la 7 octombrie 2015, moment de la care OPCOM transmite în sistemul ARIS al Agenţiei pentru Cooperarea Reglementatorilor Europeni în domeniul Energiei (ACER) ofertele și tranzacțiile stabilite pe piețele de energie administrate, îndeplinind în acest fel obligațiile participanților la piață conform Regulamentului.

În sprijinul participanților la piață, OPCOM a oferit posibilitatea extinderii serviciilor prestate în cadrul fazei 1 de raportare conform REMIT, prin furnizarea de servicii de raportare a contractelor standard și nestandardizate, precum și a datelor fundamentale privind gazele a căror obligație de raportare revine participanților la piață începând cu data de 7 aprilie 2016.

De asemenea, în sprijinul îndeplinirii obligațiilor de raportare prevăzute în Regulament pentru diferite categorii de factori implicați în aplicarea acestui Regulament, OPCOM și-a extins gama de servicii de raportare oferite, parcurgând în acest scop etapele necesare autorizării de către ACER în vederea raportării tipurilor de date care se încadrează conform Regulamentului în categoria contractelor de transport, precum și a datelor fundamentale privind energia electrică și gazele, respectiv: contracte legate de transportul energiei electrice între două sau mai multe zone de ofertare încheiate ca rezultat al unei prime alocări a capacității de interconexiune, nominalizările finale dintre zonele de ofertare specificând identitatea participanților la piață implicați și cantitatea programată, precum și datele referitoare la capacitatea instalațiilor de înmagazinare, volumul de gaz înmagazinat la finalul unei zile gaziere, inclusiv injecții/extracții și anunțurile de indisponibilitate planificată și neplanificată a instalației de înmagazinare.

Având în vedere noutatea și complexitatea regimului de raportare a tranzacțiilor conform REMIT, faza 1 și începând cu 7 aprilie 2016 faza 2, dorim să subliniem faptul că OPCOM întreprinde toate eforturile pentru a realiza o raportare corectă, completă și conform termenelor prevăzute, colaborând îndeaproape cu participanții la piață, inclusiv prin organizarea unor întâlniri ad-hoc pe teme de raportare, și preocupându-se permanent să clarifice aspectele specifice ale procesului de raportare caracterizat de complexitate în ceea ce privește piața de energie din România și în același timp să ofere participanților soluții facile de transmitere a datelor către OPCOM care să acopere toate necesitățile de raportare, respectiv: prima raportare a ordinelor și tranzacțiilor, evenimentele ciclului de viață al contractelor standard și nestandardizate și executarea acestor contracte, raportarea backloading a contractelor încheiate înainte de data la care întră în vigoare obligațiile de raportare conform fazelor 1 și 2 de raportare conform REMIT.

OPCOM intenționează extinderea prestării serviciilor de raportare și pentru contractele stabilite bilateral sau pe alte piețe organizate de către entitățile care nu sunt înregistrate la piețele OPCOM, însă raportarea pentru participanții care au optat pentru extinderea serviciilor de raportare a ordinelor și tranzacțiilor stabilite pe piețele administrate de OPCOM reprezintă o prioritate a OPCOM în legătură cu faza 2, atât în ceea ce privește raportarea periodică, cât și raportarea de tip backloading a contractelor încheiate anterior datei de 7 aprilie 2016 și valabile la acea dată.

În cel mai recent comunicat [ACER Infoflash 7 Aprilie 2016], Agenția precizează:

Raportarea datelor pe parcursul primei faze a depășit toate așteptările, mai mult de 1 milion de înregistrări de date fiind transmise zilnic agenției începând cu data de 7 octombrie 2015.

Prin sistemul dezvoltat în acest scop, agenția colectează datele pentru evaluarea și monitorizarea piețelor angro de energie, în scopul de a detecta și preveni tranzacțiile bazate pe informații privilegiate și manipularea pieței.

Autoritățile naționale de reglementare din cele 28 de state membre și agenția vor monitoriza progresele privind raportarea pentru a se asigura că toate entitățile cu obligații de raportare adopta măsurile adecvate pentru a se conforma acestor obligații.

COMUNICAT de PRESĂ 18.4.2016

Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400


Inapoi
Opcom Comunicate de presă