Home

22 noi companii au intrat in luna august 2015 pe pietele administrate OPCOM, EVIVA NALBANT S.R.L. (PZU, PCCB-LE), GENERAL ENERGETIC S.A. (PZU), INDUSTRIAL ENERGY S.A. (PCCB-NC), GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o. (PCSU), AXPO ENERGY ROMANIA S.A. (PCGN, PCSU), POLIMED ENERGY TRADING S.R.L. (PCCB-LE), BALKAN HYDROENERGY S.R.L. (PCCB-LE), RCS & RDS S.A. (PI, PCCB-NC), IALOMITA POWER S.R.L. (PCV), IZVOR DE LUMINA S.R.L. (PZU, PI, PCCB-NC), UGM ENERGY TRADING S.R.L. (PCCB-NC), OMV PETROM S.A. (PC-OTC, PCGN), SERVICII COMUNALE S.A. (PCCB-LE), GEO DATA S.R.L. (PCCB-LE), EZPADA s.r.o. (PCSU), BELECTRIC ENERGY TRADING S.R.L. (PCCB-NC), SOLD ENERGY S.R.L. (PCCB-LE), IDRORADEA S.R.L. (PZU), SOLAR NEUARATH S.R.L. (PCV), MIHAILESCU RADU P.F.A. (PCV), MANAGEMENT ZENIT S.R.L. (PCV) si HIDROENERGIE RO WATER SRL (PCCB-LE).

La sfarsitul lunii august, la Piata pentru Ziua Urmatoare erau inregistrati 300 participanti, la Piata Intra-zilnica erau inscrisi 115 participanti, la Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale de energie electrica-modalitatea de tranzactionare PCCB-LE erau inregistrati 326 de participanti, la Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale de energie electrica-modalitatea de tranzactionare PCCB-NC erau inregistrati 128 de participanti, la Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale de energie electrica-modalitatea de tranzactionare PCCB-PC era inregistrat un participant, la Piata Centralizata cu negociere dubla continua a Contractelor Bilaterale de energie electrica (PC-OTC) in registrul de tranzactionare figurau 78 companii, la Piata Centralizata pentru Serviciul Universal erau inregistrati 30 participanti, iar la Piata de energie electrica pentru clientii finali mari (PMC) erau inregistrati 2 participanti.
Pe Piata Certificatelor Verzi erau inscrisi 804 participanti la 31 august, in timp ce pe Platforma de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera (PTCE) 12 societati figurau ca participanti inregistrati.

La sfarsitul lunii august, 18 societati figurau ca participanti inregistrati la Piata Centralizata de Gaze Naturale.

COMUNICAT de PRESĂ 8.9.2015

Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400


Inapoi
Opcom Comunicate de presă