Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucureşti, 24 iulie 2015)

Piața Certificatelor Verzi - OPCOM

În conformitate cu prevederile cadrului legal și de reglementare în vigoare OPCOM este organizatorul și administratorul piețelor centralizate pentru tranzacționarea certificatelor verzi emise în cadrul schemei naționale de susținere a energiei electrice produsă din surse regenerabile și administratorul Registrului Certificatelor Verzi.
În calitate de operator la piețelor centralizate pentru tranzacționarea certificatelor verzi OPCOM pune la dispoziție platforma de tranzacționare spot prin Piața Centralizată de Certificate Verzi (PCCV) și platforma de tranzacționare la termen, prin licitație publică, a contractelor bilaterale de certificate verzi prin Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi (PCCBCV).
Din datele centralizate până în acest moment la nivelul OPCOM, activitatea pe cele două piețe poate fi sintetizată prin următoarele date:
Pe PCCV au fost primite de la începutul anului un număr de 825 de oferte pe baza cărora a fost tranzacționat un număr total de 35.875 CV.
Pe PCCBCV au fost primite și organizate sesiuni de licitație pentru un număr total de 3.457 de oferte, din care au fost atribuite un număr de 640 de oferte pe baza cărora au fost încheiate contracte pentru vânzarea-cumpărarea la termen a unui număr maxim de 21.826.762 CV, respectiv un număr minim de 7.552.373 CV. Corespunzător datelor rezultate în urma sesiunilor de tranzacționare, rata de succes a sesiunilor de licitație este redusă, media până în acest moment fiind de 18,51 %.
În calitate de administrator al Registrului Certificatelor Verzi OPCOM asigură înregistrarea în conturile participanților la piață a CV emise de către CNTEE Transelectrica și transferul CV pe baza confirmărilor pe proprie răspundere, privind îndeplinirea obligațiilor de plată a CV tranzacționate, transmise de participanții la piață, părți în cadrul tranzacțiilor încheiate pe piețele centralizate sau în cadrul contractelor bilaterale negociate direct conform prevederilor legislației în vigoare.
De la începutul anului OPCOM a gestionat transferul a 10.105.270 CV, conform solicitărilor primite, între conturile participanților la piață.
Din datele publicate se poate constata faptul că în lunile mai, iunie și iulie tranzacțiile cu CV s-au realizat numai prin intermediul contractelor bilaterale, pe PCCBCV sau încheiate prin negociere directă conform prevederilor legale.

Din datele publicate urmare rezultatelor înregistrate pe piețele administrate se constată că în anul 2015, indiferent de modalitatea de tranzacționare, respectiv PCCV sau PCCBCV, majoritatea tranzacțiilor s-au încheiat la prețul limită minim stabilit de ANRE.

COMUNICAT de PRESĂ 24.7.2015

Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400


Inapoi
Opcom Comunicate de presă