Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucureşti, 19 ianuarie 2015)

Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică – primele tranzacții prin licitație extinsă (PCCB-LE)

În data de 09.01.2015 a fost înregistrată prima ofertă inițiatoare pentru modalitatea de tranzacționare PCCB-LE, propusă de SC Hidroelectrica SA pentru vânzarea unei cantități de 65.520,00 MWh, la prețul de pornire de 153,00 lei/MWh, cu opțiune parțială.

Oferta a fost supusă consultării publice în vederea formulării de oferte de răspuns până în data de 16.01.2015. Pe perioada de consultare, în conformitate cu termenele precizate în anunț, nu au fost primite oferte co-inițiatoare (14.01.2015 ora 15:00) și de asemenea nu s-a transmis modificarea prețului pentru oferta inițiatoare (16.01.2015 ora 12:00).

Următoarele companii au transmis oferte de răspuns:

1. NOVA POWER & GAS S.R.L.

2. EZPADA s.r.o.

3. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.

În data de 19.01.2015 oferta a fost supusă tranzacționării.

În urma sesiunii de licitație, în conformitate cu algoritmul de corelare stabilit prin Regulamentul privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/2014, a fost atribuită întreaga cantitate supusă licitației la preţul de închidere de 154,00 Lei/MWh. Companiile declarate câștigătoare sunt NOVA POWER & GAS S.R.L. și E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.

În perioada următoare au fost programate și urmează să se desfășoare un număr de 33 de sesiuni de licitație pentru o cantitate totală de 1,7 TWh pentru perioade de livrare mai mari de 1 lună.

COMUNICAT de PRESĂ 19.01.2015


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă