Home

COMUNICAT DE PRESĂ
19 februarie 2014Cuplarea pieţelor din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria şi România va fi lansată în Trimestrul 4/2014


Urmare a deciziei luată în luna august 2013 în cadrul Proiectului 5M MC, privind iniţierea implementării Proiectului de cuplare a pieţelor de energie electrică pentru ziua următoare din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria şi România, Proiectul 4M MC a început derularea activitatilor. De curând, Comitetul director al 4M MC a aprobat cele mai recente evoluţii şi a salutat angajamentul deplin al tuturor părţilor implicate. Comitetul director a constatat progresele înregistrate de echipa de proiect şi a apreciat că toate părţile au avansat semnificativ în evaluarea soluţiilor tehnice necesare şi a interfeţelor comune şi au început pregătirea pentru implementarea tuturor sistemelor.
În ianuarie 2014, bursele de energie din 4M MC au încheiat cu succes etapele preliminare necesare pentru a fi gata să implementeze soluţia Cuplării prin Preţ a Regiunilor (PCR) în infrastructura lor IT, cu scopul de a deveni pe deplin compatibile cu modelul ţintă al Pieţei interne europene de energie electrică. Aceasta este o etapă crucială pentru a atinge obiectivul Uniunii Europene de creare a unei pieţe europene, armonizate de energie electrică pentru ziua următoare. În timp ce OTE a devenit în martie 2013 membru PCR cu drepturi depline, HUPX, OPCOM şi OKTE au finalizat toate activităţile de procurare necesare şi şi-au selectat furnizorul de servicii pentru soluţia PCR. PCR este o iniţiativă a şapte burse europene de energie, care furnizează o soluţie de cuplare unică prin preţ pentru a fi utilizată în calculul preţurilor la energie electrică în Europa şi alocarea capacităţii transfrontaliere pentru ziua următoare.
Operatorii de transport şi de sistem din 4M MC au convenit asupra arhitecturii sistemului Funcţiei de Management la nivelul operatorilor de transport şi de sistem (mTMF). mTMF realizează o gestionare eficientă a tuturor responsabilităţilor comune ale operatorilor de transport şi de sistem şi operează o interfaţă comună de comunicare între bursele de energie şi operatorii de transport şi de sistem. Odată intrat în funcţionare, mTMF va reprezenta o platformă universală de promovare a integrării trans-regionale a pieţelor, care va fi deschisă extinderii către alte pieţe.
Pe baza progresului proiectului, Comitetul director a aprobat planul de lansare comercială a 4M MC înainte de sfârşitul anului 2014, în scopul de a promova beneficiile pieţelor interconectate către participanţi cât mai curând posibil. Este de aşteptat ca proiectul 4M MC să crească lichiditatea, eficienţa şi bunăstarea socială în pieţele cuplate.
Asa cum s-a convenit in August de catre Comitetul director al 5M MC, Bursa de energie (TGE), operatorul de transport şi de sistem (PSE) şi autoritatea naţională de reglementare (URE) din Polonia au statut de observator în 4M MC, cu scopul de a fi pe deplin informaţi cu privire la activităţile de extindere pentru a facilita viitoarea integrare.
Părţile implicate vor informa periodic cu privire la progresele înregistrate în Proiectul de cuplare a pieţelor 4M MC.

-încheiere-

COMUNICAT de PRESĂ 19.2.2014


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă