Home
Comunicat de presă iulie 2008

Iulie 2008 - PZU: aproximativ constant faţă de luna anterioară, volumul tranzacţiilor spot a fost în luna iulie 2008 de 394.224 MWh, corespunzător unui volum mediu orar de aproximativ 530 MWh/h, contribuind astfel la întărirea poziţiei ocupate de tranzacţiile spot în piaţa angro de energie electrică.

PCCB: în piaţa centralizată a contractelor bilaterale, volumul contractat anterior de participanţi pentru livrare în luna iulie 2008, 680.879 MWh, în uşoară creştere faţă de luna anterioară şi cu 33% mai mult decât în iulie 2007, a reprezentat o cotă de 15,28% din consumul intern.

PCCV: pe piaţa centralizată de certificate verzi organizată de OPCOM, furnizorii de energie electrică la consumatorii finali au achiziţionat în primele cinci licitaţii lunare pentru anul 2008, 42.038 certificate, reprezentând un procent de 56% din certificatele emise până la termenele limită pentru exprimarea intenţiilor de tranzacţionare.

Piaţa pentru ziua următoare

Un număr de 62 de participanţi au transmis în luna iulie cel puţin o ofertă, contribuind la încheierea de tranzacţii care au variat în domeniul (228 – 1.013) MWh/h şi stabilirea preţului spot în toate intervalele orare ale lunii. Volumul mediu tranzacţionat a fost de 530 MWh/h, asigurând o cotă de 8,70% din consum, valoare care întăreşte poziţia deţinută de tranzacţiile spot în piaţa angro de energie electrică.

Pr eţul mediu de tranzacţionare, de 194,63 lei/MWh, a fost cu 8% mai mic decât valoarea stabilită în luna iulie 2007.

Dacă extindem analiza la primele şapte luni de funcţionare din acest an, constatăm menţinerea t endinţei ascendente a volumului tranzacţiilor înregistrată la nivel semestrial: altfel spus, cifrele indică o cotă a tranzacţiilor spot de 9,47% din consum, faţă de 9,12% înregistrată în ianuarie-iulie 2007, respectiv un volum mediu de 601 MWh/h, cu aproape 9% mai mult faţă de cei 552 MWh/h tranzacţionaţi orar în perioada similară a anului trecut.

Piaţa centralizată a contractelor bilaterale

Volumul tranzacţionat în luna iulie pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale atribuite prin licitaţie publică a fost de 306.600 MWh, preţurile situându-se în marja (192,82 – 195,80) lei/MWh, corespunzător contractelor de energie electrică cu livrare în bandă.

În luna iulie 2008, conform contractelor atribuite pe PCCB, s-a aflat în livrare o cantitate de energie electrică reprezentând 15,28% din consum, la un preţ mediu de 171,86 lei/MWh.

Până în prezent, cota volumelor tranzacţionate pentru livrare în 2008 reprezintă 15,31% din consum.

Piaţa centralizată a certificatelor verzi

În urma licitaţiei desfăşurate în luna iulie a fost achiziţionat de către furnizori un număr de 7.254 certificate verzi, la preţul de 151,63 lei/certificat.

Utilizând platformele de tranzacţionare administrate de OPCOM, participanţii au contribuit la acoperirea unui procent relevant din consumul ţării în condiţii de concurenţialitate şi transparenţă: 24% din consum, corespondentul unor tranzacţii pentru luna iulie 2008 de 1.075.103,281 MWh.

În aceste condiţii de lichiditate şi participare stabile, luna iulie 2008 a reprezentat momentul lansării mecanismului de contraparte centrală în piaţa spot, sistem care a adus cu sine un avantaj evident pentru participanţii la piaţă: garantarea fluxurilor de plăţi, asigurând încasarea veniturilor din vânzările de energie electrică în cel mult două zile de la momentul tranzacţionării.

La finalul unei luni în care nu au existat restanţieri la plată, încasările şi respectiv plăţile aferente tranzacţiilor spot cu energie electrică, decontate în baza noului mecanism, s-au ridicat la 80,9 mil. lei, îndreptăţindu-ne să ne aşteptăm pentru viitor la o şi mai mare cotă de interes pentru participare a agenţilor economici deja existenţi în piaţă dar şi a potenţialilor nou intraţi.

COMUNICAT DE PRESA 04.08.2008 download PDF

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă