Home

COMUNICAT DE PRESĂ
17 iulie 2013


Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România și Polonia au semnat Memorandumul de Înțelegere în vederea extinderii CZ-SK-HU Market Coupling către piețele din România și Polonia

Pe 11 iulie 2013, reprezentanţi ai autorităţilor naţionale de reglementare (ERÚ, ÚRSO, MEKH, URE și ANRE), operatorilor de transport şi sistem (ČEPS, SEPS, MAVIR, PSE și Transelectrica) și ai operatorilor de piață/burselor de energie (OTE, OKTE, HUPX, TGE și OPCOM) din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Polonia şi România au semnat Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea în vederea aderării României și Poloniei la pieţele integrate de energie electrică pentru ziua următoare din Republica Ceha, Slovacia și Ungaria.

Începând cu 11 septembrie 2012, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria au operat cu succes piețele de energie electrică pentru ziua următoare funcționând în regim cuplat (așa-numita CZ-SK-HU Market Coupling). Romania și Polonia au decis să se alăture proiectului trilateral pentru a beneficia de efectele integrării și pentru a contribui la dezvoltarea pieţei interne europene de energie electrică. Cuplarea piețelor naționale de energie electrică pe baza modelului țintă - Cuplare unică prin preț utilizată pentru tranzacționarea energiei electrice pe piața pentru ziua următoare și alocarea implicită a capacității de transport transfrontaliere - ar trebui să conducă la o abordare armonizată a organizării pieței, o utilizare mai eficientă a capacităților de transport transfrontaliere, o sporire a concurenței, prețuri angro pentru energia electrică mai stabile și convergente, precum și o lichiditatea mai mare a pieței.

Acest proiect pentalateral de cuplare a piețelor este denumit 5Market Market Coupling (5M MC). Acesta urmează a fi dezvoltat în conformitate cu țintele europene și viitoarea legislație UE, ținând cont în același timp de opiniile și solicitările participanților la piață afectați.

Textul Memorandumului de Înțelegere este atașat prezentului comunicat de presă.

-încheiere-

COMUNICAT de PRESĂ

MEMORANDUM de ÎNȚELEGERE


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă