Home
COMUNICAT DE PRESĂ
(Bucureşti, 3 iunie 2009)

Mai 2009 – în contextul unei reduceri prognozate a consumului de 10% faţă de anul trecut, cota record a tranzacţiilor în piaţa spot,
14,57%, alături de livrările în piaţa centralizată a contractelor bilaterale, menţine lichiditatea produselor tranzacţionate în mediile administrate de OPCOM la un nivel similar celui înregistrat în luna aprilie, peste 36% din consumul estimat

PZU: Record absolut pentru cota pieţei spot şi o medie orară de 769 MWh/h în mai 2009, volum aflat în creştere cu circa 50% comparativ cu luna echivalentă a anului anterior
.
PCCB: 22% din consumul estimat corespunde obligaţiilor contractate anterior lunii de analiză pe pieţele la termen şi aflate în livrare în mai 2009 .
PCCV: În primele trei licitaţii pentru anul 2009 au fost tranzacţionate pe piaţa centralizată a certificatelor verzi un număr de 22.965 certificate, respectiv o cotă de 31% din certificatele emise până la termenele limită pentru exprimarea intenţiilor de tranzacţionare pe platforma OPCOM.

Cu o cotă de piaţă stabilită la 14,57% din prognoza de consum pentru această lună, tranzacţiile cu livrare a energiei electrice în ziua următoare se află pentru a treia lună consecutiv în creştere faţă de luna echivalentă a anului anterior, evoluând de la 373.346 MWh în mai 2008 la 572.226 MWh în mai 2009, respectiv în valori medii de la 501,8 MWh/h la 769,1 MWh/h, creşterea relativă fiind de 53%.
Preţul mediu a avut o valoare similară celei înregistrate în mai anul trecut, 140,52 lei/MWh (33,69 EUR/MWh) faţă de 140,58 lei/MWh (38,37 EUR/MWh), diminuarea fiind cu doar 0,04% în moneda naţională, respectiv cu 12% în moneda unică europeană. În luna mai 2009, tranzacţiile cu energie electrică în pieţele spot din Europa s-au situat într-o marjă de preţuri medii lunare între 30 euro/MWh şi 58 euro/MWh, valoarea medie la nivel european situându-se în jurul valorii de 35 EUR/MWh, cu cca 3% peste media preţurilor stabilite de OPCOM.
Dintre cei 92 participanţi înscrişi la piaţă, 64 şi-au manifestat interesul transmiţând în această lună oferte, intenţii materializate în tranzacţii orare ce au oscilat între 377 MWh/h şi 1.275 MWh/h, limita superioară aflându-se la cel mai ridicat nivel de la lansarea PZU. În 15% din intervalele orare ale lunii a fost depăşit pragul de 1.000 MWh/h tranzacţionaţi orar şi în mai mult de 50% din cazuri tranzacţiile orare au însumat cel puţin 750 MWh/h.
Evoluţii pozitive s-au consemnat şi la nivelul primelor cinci luni, de la un volum mediu orar de 449 MWh/h în 2006, 503 MWh/h în 2007 şi 624 MWh/h în 2008, ajungându-se la 730 MWh/h volum mediu orar tranzacţionat în primele cinci luni ale acestui an. O tendinţă asemănătoare a avut şi cota de piaţă a tranzacţiilor spot: dacă în primele cinci luni ale anului 2006 aceasta era de 7,22%, în prezent ea a ajuns la 12,34%. În timp ce în anii anteriori, creşterea de la un an la altul era de circa un procent, rata de creştere actuală, 2009 faţă de 2008, a fost de 2,70%.
Obligaţiile de plată/drepturile de încasare pentru energia electrică cu livrare în luna mai 2009 însumează 98,6 mil. lei (23,6 mil. euro), obligaţiile achitându-se la termen.
În luna mai 2009, tranzacţiile stabilite anterior pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale indică o cantitate de energie electrică de 888.466 MWh aflată în livrare, la un preţ mediu de 189,67 lei/MWh (44,19 EUR/MWh) şi reprezentând o pondere de 21,88% în consumul estimat pentru această lună.
Pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă au fost tranzacţionate la un preţ mediu ponderat de 120,88 lei/MWh (25,27 EUR/MWh) un număr de 52 contracte săptămânale din 250 propuse, cu livrare în perioada 8-14 iunie 2009 şi totalizând o cantitate de energie electrică de 8.736 MWh. Împreună cu creşterea cotei tranzacţiilor spot, contractele tranzacţionate pe PCCB-NC demonstrează şi în această lună interesul sporit pentru tranzacţii ce implică livrări pe termene scurte.
În vederea îndeplinirii cotei obligatorii, în cea de-a treia sesiune de tranzacţionare a certificatelor verzi pentru anul 2009, a fost achiziţionat de către furnizorii de energie electrică la consumatorii finali un număr de 1.742 certificate verzi, la preţul de 215,34 lei/certificat (55 EUR/certificat).

OPCOM anunţă la sfârşitul lunii tranzacţii pe piaţa spot şi contracte în livrare pe pieţele la termen totalizând o cantitate de energie electrică de 1.460.692 MWh, ponderea celor două pieţe în consumul estimat pentru această lună ajungând la 36,45%.

COMUNICAT de PRESĂ 03.06.2009


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă