Home
COMUNICAT DE PRESĂ
(Bucureşti, 4 august 2009)
Iulie 2009 – pe fondul unei creşteri a consumului prognozat faţă de luna trecută, cantitatea record contractată în piaţa spot, 635.792 MWh, echivalentul unei cote de 15,51%, împreună cu livrările în piaţa centralizată a contractelor bilaterale, apropie lichiditatea produselor tranzacţionate în mediile administrate de OPCOM la circa un procent de nivelul de 40% din consumul estimat

PZU: O lună cu performanţe comparabile cu cele consemnate în iunie 2009, reflectate de o medie orară a tranzacţiilor de 855 MWh/h şi o cotă de 15,51% din consumul prognozat .
PCCB: Aproape 1 TWh în livrare conform tranzacţiilor încheiate la termen, cantitate record conform statisticilor OPCOM.
PCCV: Rezultatele primelor cinci licitaţii pentru anul 2009 indică un număr de 45.280 certificate verzi tranzacţionate centralizat, respectiv o cotă de 41% din certificatele emise până la termenele limită pentru exprimarea intenţiilor de tranzacţionare pe platforma OPCOM.

Tranzacţiile cu livrare a energiei electrice în ziua următoare au atins în această lună un nou maxim, evoluând de la 394.224,281 MWh în iulie 2008 la 635.792,316 MWh în iulie 2009, respectiv în valori medii orare de la 529,871 MWh/h la 854,560 MWh/h, creşterea procentuală faţă de perioada echivalentă a anului anterior fiind de 61,28%.
Raportate la luna anterioară rezultatele sunt comparabile (854,560 MWh/h faţă de 855,148 MWh/h), cota corespunzătoare tranzacţiilor lunii iulie apropiindu-se la mai puţin de un procent de valoarea de 16,16% din consumul prognozat stabilită în luna iunie 2009.
Preţul mediu a fost în scădere faţă de luna iulie a anului trecut, 153,23 lei/MWh (36,32 EUR/MWh) faţă de 194,63 lei/MWh (54,24 EUR/MWh), diminuarea fiind de 21% în moneda naţională, respectiv 33% în moneda unică europeană. În luna iulie 2009, tranzacţiile cu energie electrică în pieţele spot din Europa s-au situat într-o marjă de preţuri medii lunare între 32 euro/MWh şi 61 euro/MWh, media preţurilor stabilite de OPCOM plasându-se uşor sub valoarea medie la nivel european, aproximativ 37 EUR/MWh.
Dintre cei 92 de participanţi înscrişi la piaţă, 62 şi-au manifestat interesul transmiţând în această lună oferte, materializate în tranzacţii orare ce au oscilat între 367 MWh/h şi 1.308 MWh/h. În acest interval de variaţie, ponderea cazurilor în care volumele orare au depăşit pragul de 1.000 MWh/h a fost de 27%, în timp ce coborând pragul, în aproape trei sferturi din cazuri tranzacţiile au însumat cel puţin 700 MWh/h.
Se menţin performanţele şi la nivelul primelor şapte luni, de la un volum mediu orar de 440 MWh/h în 2006, 552 MWh/h în 2007 şi 601 MWh/h în 2008, ajungându-se la 766 MWh/h volum mediu orar tranzacţionat în primele şapte luni ale acestui an. O tendinţă asemănătoare a avut şi cota tranzacţiilor spot în consumul prognozat: dacă în primele şapte luni ale anului 2006 aceasta era de 7,28%, în prezent ea a ajuns la 13,28%, pentru prima dată peste pragul procentual de 13%. În timp ce în anii anteriori, creşterea de la un an la altul era de circa două procente sau mai puţin, rata de creştere actuală, 2009 faţă de 2008, a fost de aproape 4%.

Stabilite la cea mai mare valoare începând cu iulie 2008, momentul de la care tranzacţiile în piaţa pentru ziua următoare şi fluxurile financiare corespunzătoare sunt intermediate de OPCOM în calitate de contraparte centrală, obligaţiile de plată/drepturile de încasare pentru energia electrică cu livrare în luna iulie 2009 au totalizat 118,2 mil. lei (28 mil. euro), fără a fi înregistrate probleme în respectarea angajamentelor conform termenelor prevăzute.


Tranzacţiile stabilite prin licitaţie publică pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale indică pentru luna iulie 2009 o cantitate record de energie electrică de 986.362 MWh aflată în livrare, la un preţ mediu de 189,06 lei/MWh (44,66 EUR/MWh) şi reprezentând 23,44% în consumul estimat pentru această lună
.
Dintr-un număr de 39 de participanţi care şi-au exprimat interesul pentru tranzacţii cu termene de livrare acoperind luna iulie 2009, 30 au fost câştigători, rezultat materializat prin semnarea a 76 de contracte de vânzare-cumpărare de energie electrică, echivalentul celei mai mari cantităţi contractate pentru o lună începând cu decembrie 2005, momentul încheierii primelor tranzacţii la termen prin intermediul mediului centralizat pus la dispoziţia participanţilor de către OPCOM.
În luna iulie au fost tranzacţionate noi contracte cu termene de livrare 2009-2010 şi perioade de livrare de peste un an, totalizând 248.660 MWh, la un preţ mediu ponderat de 169,06 lei/MWh (39,91 EUR/MWh).

În vederea îndeplinirii cotei obligatorii, în cea de-a cincea sesiune lunară de tranzacţionare a certificatelor verzi pentru anul 2009, a fost achiziţionat de către furnizorii de energie electrică la consumatorii finali un număr de 11.972 certificate verzi, la preţul de 215,34 lei/certificat (55 EUR/certificat).

OPCOM anunţă la sfârşitul lunii tranzacţii pe piaţa spot şi contracte în livrare pe pieţele la termen totalizând o cantitate record absolut de energie electrică de 1.622.154 MWh, ponderea celor două pieţe în consumul estimat pentru această lună ajungând la 38,95%.

COMUNICAT de PRESĂ 04.08.2009


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă