Home

COMUNICAT DE PRESĂ
(Bucureşti, 7 septembrie 2009)

August 2009 – pieţele administrate de OPCOM au asigurat prin volumele tranzacţionate livrări reprezentând o pondere din consumul estimat care se menţine pentru a şasea lună consecutiv peste pragul procentual de 35%


PZU: Tranzacţiile spot sunt evaluate la finalul lunii la un nivel de 12,48% din consumul prognozat, respectiv o medie orară de 665 MWh/h .
Faţă de perioada echivalentă a anului anterior, creşterea procentuală a tranzacţiilor spot stabilite în luna august 2009 a fost de 15,48%, volumul total evoluând de la 428.708,091 MWh anul trecut, la 495.064,093 MWh în august 2009, respectiv în valori medii orare de la 576,221 MWh/h la 665,409 MWh/h.
Preţul mediu a fost în scădere faţă de luna august a anului trecut, 154,08 lei/MWh (36,53 EUR/MWh) faţă de 200,44 lei/MWh (56,85 EUR/MWh), diminuarea fiind de 23% în moneda naţională, respectiv 36% în moneda unică europeană. Tranzacţiile cu energie electrică în pieţele spot din Europa s-au plasat în luna august 2009 într-o marjă de preţuri medii lunare între 28 euro/MWh şi 72 euro/MWh, media preţurilor stabilite de OPCOM poziţionându-se sub valoarea medie la nivel european, aproximativ 38 EUR/MWh.
Un număr de 59 dintre cei 92 de participanţi înscrişi la piaţă au fost activi, transmiţând în această lună oferte, materializate în tranzacţii orare ce au variat între 341 MWh/h şi 994 MWh/h. În interiorul domeniului de variaţie, 1/5 au reprezentat volume orare mai mari de 800 MWh/h, în timp ce în aproape 65% din cazuri tranzacţiile au însumat cel puţin 600 MWh/h.
Agregate la nivelul primelor opt luni din an, volumele tranzacţionate au evoluat de la o medie orară de 430 MWh/h în 2006, 578 MWh/h în 2007 şi 598 MWh/h în 2008, la o medie orară de 753 MWh/h în acest an. Corespunzator, o tendinţă pozitivă a cunoscut şi cota tranzacţiilor spot în consumul prognozat: dacă în primele opt luni ale anului 2006 aceasta era de 7,18%, în prezent ea a ajuns la 13,19%, pentru a doua oară în acest an cota de piaţă agregată pe primele luni depăşind pragul procentual de 13%. În timp ce anterior rata de creştere de la un an la altul era de până la două procente, rata de creştere 2009 faţă de 2008 a fost de aproape 4%.
Obligaţiile de plată/drepturile de încasare pentru energia electrică cu livrare în luna august 2009 au totalizat 89,6 mil. lei (21,2 mil. euro), fără a exista probleme în respectarea termenelor prevăzute pentru plăţi.

PCCB: Livrările în baza tranzacţiilor la termen însumează şi în luna august aproximativ 1 TWh, echivalentul unei cote de 23,71% din consumul estimat.
Pentru tranzacţii cu livrare în luna august şi-au manifestat anterior interesul 43 de participanţi, rezultatele licitaţiilor publice desfăşurate pe PCCB indicând 29 de câştigători şi 72 de contracte încheiate, echivalentul unei cantităţi de energie electrică de 981.482 MWh aflată în livrare, la un preţ mediu de 189,50 lei/MWh (44,74 EUR/MWh) şi reprezentând 23,71% în consumul estimat pentru această lună.
Tranzacţiile la termen încheiate în luna august 2009 pe platforma OPCOM au fost de 58.580 MWh, preţul final stabilit fiind de 179 lei/MWh (42,38 EUR/MWh).

PCCV: La finalul primei jumătăţi a perioadei anuale de tranzacţionare, rezultatele indică un număr de 63.775 certificate verzi achiziţionate pe platforma OPCOM pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru 2009, respectiv o cotă de 46% din certificatele emise până la termenele limită pentru exprimarea intenţiilor.
În vederea îndeplinirii cotei obligatorii, în cea de-a şasea sesiune lunară de tranzacţionare a certificatelor verzi pentru anul 2009, a fost achiziţionat de către furnizorii de energie electrică la consumatorii finali un număr de 18.495 certificate verzi, la preţul de 215,34 lei/certificat (55 EUR/certificat).

La sfârşitul lunii august, tranzacţiile pe piaţa spot şi contractele în livrare pe pieţele la termen au totalizat o cantitate de energie electrică de 1.476.546 MWh, ponderea celor două pieţe în consumul estimat pentru această lună fiind de 36,19%.

COMUNICAT de PRESĂ 07.09.2009


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă