Home
COMUNICAT DE PRESĂ

(Bucureşti, 4 noiembrie 2009)

Octombrie 2009 – Rezultatele indică un record de interes în ultimele 6 luni în piața pentru ziua următoare (67 participanți activi din 98), ceea ce a condus și la o creștere a tranzacțiilor cu energie electrică pe piețele administrate de OPCOM, variația fiind de 4,82%, respectiv de la o medie orară de 627 MWh/h în luna septembrie 2009 la o medie de 657 MWh/h în această lună. Creșterea interesului este de ordin general, pe piețele de tranzacționare a contractelor bilaterale volumul tranzacționat în luna octombrie 2009, 97.160 MWh, fiind de aproape patru ori mai mare decât cel tranzacționat în luna precedentă, cu contribuția substanțială a segmentului de tranzacționare continuă.

PZU: Tranzacţiile spot se plasează la un nivel comparabil cu cel din luna anterioară, 11,31% din consumul intern, conform statisticilor cel mai mare consum al ultimelor șapte luni

Raportat la aceeași perioadă din anul precedent, creşterea procentuală a tranzacţiilor spot stabilite în luna octombrie 2009 a fost de 24,67%, volumul total evoluând de la 392.585,254 MWh anul trecut, la 489.447,432 MWh în octombrie 2009, respectiv în valori medii orare de la 526,960 MWh/h la 656,976 MWh/h. Preţul mediu, lună de lună mai mic în acest an comparativ cu anul anterior, a coborât de la 244,06 lei/MWh (65,01 EUR/MWh) în octombrie 2008 la 196,13 lei/MWh (45,85 EUR/MWh) în octombrie 2009, variaţia fiind de 20% în moneda naţională, respectiv 29% în moneda unică europeană. Preţurile medii lunare corespunzătoare tranzacţiilor orare cu energie electrică în pieţele spot din Europa s-au plasat în luna octombrie 2009 într-o marjă între 33 euro/MWh şi 70 euro/MWh, media preţurilor stabilite de OPCOM poziţionându-se cu două procente sub valoarea medie la nivel european, circa 47 EUR/MWh. Record de participare al ultimelor șase luni de tranzacționare, 67 dintre cei 98 de participanţi înscrişi la piaţă fiind activi, ofertele transmise materializându-se în această lună în tranzacţii orare ce au variat într-o marjă între 335 MWh/h şi 991 MWh/h. În 65% din intervalele orare ale lunii tranzacţiile au însumat cel puţin 600 MWh/h, echivalentul a circa 10% din consumul mediu orar, în timp ce în doar 70 de cazuri (10% dintre cele 745 intervale) tranzacțiile orare au fost mai mici de 500 MWh/h.
Nu au existat probleme în respectarea angajamentelor de plată conform termenelor prevăzute, obligaţiile de plată/drepturile de încasare pentru energia electrică cu livrare în luna octombrie 2009 însumând 110,3 mil. lei (25,8 mil. euro).
Valorile cumulate la nivelul celor 10 luni de tranzacționare din 2009 indică și pentru această perioadă de comparație o creștere a volumului mediu orar tranzacționat, respectiv de la o medie orară de 587,745 MWh/h în ianuarie-octombrie 2008 la o medie orară de 731,067 MWh/h în ianuarie-octombrie anul curent, creșterea fiind de 24,39%. Cota tranzacțiilor spot în consumul prognozat a câștigat mai mult de trei procente în acest an, evoluând de la 9,39% în ianuarie-octombrie 2008, la 12,84% în ianuarie-octombrie 2009, în timp ce prețul mediu a scăzut de la 187,94 lei/MWh (51,49 EUR/MWh) la 146,18 lei/MWh (34,54 EUR/MWh).

PCCB și PCCB-NC: Livrări de 0,98 TWh în baza tranzacţiilor încheiate prin licitație publică, echivalentul unei cote de 22,75% din consumul estimat. Interes pentru produsele standardizate, 36.000 MWh tranzacționați în luna octombrie 2009 pe PCCB-NC

Pentru tranzacţii cu livrare în luna octombrie şi-au manifestat interesul 42 de participanţi, cu o medie de 9/sesiune de licitație, rezultatele licitațiilor publice desfăşurate pe PCCB indicând 31 de câştigători şi 72 de contracte încheiate, echivalentul unei cantităţi de energie electrică de 978.140 MWh aflată în livrare, la un preţ mediu de 192,07 lei/MWh (44,90 EUR/MWh) şi reprezentând 22,75% în consumul estimat pentru această lună.
Tranzacţiile la termen încheiate în luna octombrie 2009 pe platforma PCCB au fost de 62.160 MWh, preţul mediu corespunzător fiind de 176,28 lei/MWh (41,26 EUR/MWh), în timp ce prin negociere continuă a fost tranzacționată pentru livrare în noiembrie 2009 o cantitate de 36.000 MWh, la un preț mediu de 184 lei/MWh (44,90 EUR/MWh), echivalentul a 50 de contracte standard de tip lunar cu livrare a energiei electrice în bandă. Interesul general pe PCCB este exprimat de transmiterea de oferte de către 15 participanți, cu o medie de 5/sesiune de licitație, în timp ce pe PCCB-NC, 8 participanți au introdus oferte în sistemul electronic de tranzacționare continuă.

PCCV: 96.021 certificate verzi achiziţionate de furnizori pe platforma OPCOM în primele opt luni din perioada anuală de tranzacţionare pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru 2009, echivalentul a 54% din certificatele emise până la 14 octombrie, termenul limită de ofertare.

În vederea îndeplinirii cotei obligatorii, în sesiunea din octombrie 2009, pentru care şi-au manifestat interesul 33 de participanţi, au fost achiziţionate de către furnizorii de energie electrică la consumatorii finali 9.668 certificate verzi, la preţul de 215,34 lei (50,19 EUR/certificat la cursul zilei de tranzacționare, 19 octombrie 2009).

În luna octombrie 2009, tranzacţiile încheiate pe piaţa pentru ziua următoare şi contractele în derulare pe pieţele de tranzacționare a contractelor bilaterale cumulează o cantitate de energie electrică de 1.467.587 MWh, cele două piețe asigurând împreună 34,06% din consumul estimat pentru această lună. Suplimentar tranzacțiilor cu energie electrică, un număr de 9.688 de certificate verzi au fost comercializate centralizat în cadrul licitației desfășurate în octombrie 2009.

COMUNICAT de PRESĂ 04.11.2009


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă