Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucuresti, 07 septembrie 2010)

August 2010: Rezultate care plasându-se peste recordurile absolute înregistrate cu doar o lună în urmă, întaresc lichiditatea în mediile de tranzacţionare a energiei electrice administrate de Opcom. Tranzacţiile pentru livrare în ziua următoare îşi aduc şi de această dată contribuţia majoră, preferinţa actuală pentru angajamente pe termen scurt cuantificându-se în noi maxime absolute ale celor cinci ani de funcţionare a pietei spot:

  • Volum lunar tranzacţionat : 870.171,022 MWh;
  • Volum mediu tranzacţionat : 1.169,585 MWh/h;
  • Volum total tranzacţionat : 32.760,789 MWh pentru ziua de livrare 4 august 2010;
  • Volum mediu orar tranzacţionat : 1.365,033 MWh, pentru ziua de livrare 4 august 2010;
  • Volum orar tranzacţionat : 1.590,580 MWh/h, pentru intervalul 13 al zilei de 11 august 2010;
  • Cota de piaţă din consumul prognozat : 25,02%, pentru ziua de livrare 7 august 2010;
  • Procent în care tranzacţiile au depăşit pragul de 1.000 MWh/h: 81% din intervalele orare ale lunii august 2010.

PZU: Recorduri absolute la nivelul indicatorilor de performanţă
Tranzacţiile cu energie electrica cu livrare în ziua următoare au crescut în luna august 2010 față de aceeași perioadă din anul precedent cu 75,77%, cea mai mare variaţie procentuală dacă analizăm comparativ luni similare ale anilor 2005-2010, volumul total evoluând de la 495.064,093 MWh în 2009, la 870.171,022 MWh în august 2010, respectiv în valori medii orare de la 665,409 MWh/h la 1.169,585 MWh/h. Este cea mai semnificativă valoare medie orară tranzacţionată pe această piaţă de la lansare, 30 iunie 2005, echivalentul unui procent de 20,74% din consum, cotă care arată un câştig de peste 8% faţă de cota de 12,48% stabilită cu exact un an în urmă.
Preţul mediu la care s-au stabilit tranzacţiile a scăzut de la 154,08 lei/MWh (36,53 EUR/MWh) în august 2009 la 138,88 lei/MWh (32,77 EUR/MWh) în august 2010, variaţia fiind de 9,87% în moneda naţională şi de 10,30% în moneda unică europeană. Preţurile medii lunare la care s-au încheiat tranzacţiile orare cu energie electrică în pieţele spot din Europa s-au plasat în luna august 2010 într-o marjă între 32 EUR/MWh şi 70 EUR/MWh, media corespunzătoare OPCOM, 32,77 EUR/MWh, poziţionându-se cu circa 23% sub media europeană, 43 EUR/MWh.
Un număr de 63 dintre cei 105 participanţi înregistrați au fost activi în luna de analiză, intenţiile exprimate materializându-se în tranzacţii orare ce au variat într-o marjă între 720 MWh/h şi 1.591 MWh/h, peste pragul de 1.000 MWh/h regăsindu-se 81% dintre volumele agregate tranzacționate la nivel orar, în timp ce tranzacţiile orare au fost mai mici de 800 MWh/h, echivalentul aproximativ a 14% din consumul mediu orar, în doar două intervale orare din cele 744 ale lunii.
Nu au fost înregistrate situații de nerespectare a angajamentelor de plată conform termenelor prevăzute, încasările și plățile totale aferente tranzacțiilor pe PZU totalizând, inclusiv TVA, 152,2 mil. lei (35,9 mil. euro), din care plățile efectuate în două zile bancare au reprezentat 147,5 mil. lei (34,8 mil. euro), diferența reprezentând valoarea compensărilor între participanți și OPCOM în calitate de contraparte centrală.
Cifrele cumulate în acest an până la 31 august indică pentru analiza comparativă la opt luni o creștere a volumului mediu orar tranzacționat, respectiv de la o medie de 753,412 MWh/h în ianuarie-august 2009 la o medie de 953,146 MWh/h în ianuarie-august 2010, majorarea fiind de 26,51%. Cota tranzacțiilor spot în consumul intern a câștigat aproximativ trei procente în primele opt luni ale anului, evoluând de la 13,39% în ianuarie-august 2009, la 16,12% în ianuarie-august 2010, în timp ce prețul mediu a crescut de la 135,80 lei/MWh (32,16 EUR/MWh) la 149,66 lei/MWh (35,89 EUR/MWh).

PCCB și PCCB-NC: Un număr de 21 contracte în livrare în luna august 2010, totalizând o cantitate de energie electrică de 355.020 MWh contractată la un preț mediu de 161,37 lei/MWh (38,50 EUR/MWh) prin licitație publică pe PCCB.
Pe platforma PCCB, pentru contracte cu perioade de livrare incluzând luna august 2010 şi-au manifestat interesul 30 de participanţi, media pe sesiune de licitație fiind de 5 jucători/sesiune.
Rezultatele licitațiilor publice desfășurate pentru livrare în luna august 2010 indică un număr de 14 câștigători și 21 contracte încheiate, echivalentul unei cantități de energie electrică de 355.020 MWh aflată în livrare, la un preț mediu de 161,37 lei/MWh (38,50 EUR/MWh) și reprezentând 9,01% în consumul estimat pentru această lună.

PCCV: La jumatatea perioadei anuale de tranzacţionare a certificatelor verzi în vederea îndeplinirii cotei obligatorii pentru anul 2010, numărul certificatelor achiziţionate de către furnizori pe piaţa centralizată administrată de OPCOM creşte la 134.027, echivalentul unei cote de circa 60% din certificatele emise pentru 2010 până la data licitaţiei.
În vederea îndeplinirii cotei obligatorii, în sesiunea de tranzacţionare din 18 august 2010, pentru care şi-au manifestat interesul 32 de participanţi dintre cei 106 înregistraţi până la termenul limită de ofertare, au fost achiziţionate de către furnizorii de energie electrică la consumatorii finali 23.401 certificate verzi, la preţul de 232,36 lei/certificat (54,86 EUR/certificat la cursul valabil pentru ziua de tranzacționare).

Tranzacţiile cu livrare în ziua următoare stabilite pe piața spot în luna august 2010, împreună cu contractele în derulare conform tranzacțiilor pe pieţele la termen totalizează o cantitate de energie electrică de 1.225.191MWh, echivalentul a 30% din necesarul intern de energie electrică estimat pentru această lună, pondere în creştere faţă de luna iulie 2010.

Pe piaţa de certificate verzi un număr de 23.401 certificate au fost tranzacţionate centralizat în cea de a şasea licitație lunară desfășurată pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru anul 2010.

COMUNICAT de PRESĂ 07.09.2010


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă