Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucuresti, 17 octombrie 2019)

OPCOM – Investitor în proiectul Contrapărții Centrale din România

În data de 17.10.2019 toți acționarii participanți la capitalul Contrapărții Centrale din România ”CCP.RO Bucharest” S.A. și-au confirmat participarea la capitalul societății prin semnarea actului constitutiv.

Din perspectiva OPCOM, alăturarea sa la sfârșitul anului 2018 în proiectul Contrapărții Centrale din România astfel cum a fost acesta inițiat de către Bursa de Valori București, reprezintă un nou pas, firesc în îndeplinirea misiunii sale de operator al piețelor de energie electrică și gaze naturale.

Așa după cum a fost exprimată poziția societății în repetate rânduri, construirea unei entități care să asigure pieței de energie din România instrumente noi pentru diminuarea și transferul riscurilor creează posibilitatea:

  • optimizării costurilor participanților la piață pentru garantarea tranzacțiilor cu livrare fizică;
  • diminuării până la eliminare a riscului de contraparte;
  • trecerii la un nivel superior de diversificare a produselor și serviciilor puse la dispoziție pentru tranzacționare, respectiv la implementarea contractelor financiare derivate având ca activ suport prețul de referință al energiei.

Parteneriatul acționarilor ”CCP.RO Bucharest” S.A. reflectă interesul general al actorilor importanți din piețele reglementate de către autoritățile competente din domeniul financiar și cel al energiei de a se alinia celor mai bune practici europene în beneficiul evoluției pozitive a acestor piețe astfel încât mediul de afaceri, investițional să dispună de elementele pe care aceste piețe le oferă :

  • creșterea lichidității piețelor supuse reglementării;
  • soliditatea prețurilor;
  • diversificarea portofoliului de tranzacții;
  • diminuarea costurilor pentru garantarea tranzacțiilor;
  • certitudinea recuperării investițiilor.
Din noua poziție, de acționar și administrator al Contrapărții Centrale din România, OPCOM își exprimă determinarea de a contribui la succesul ”CCP.RO Bucharest” S.A.

 

Despre OPCOM

OPCOM este Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale “OPCOM” SA. Incepand cu anul 2000, OPCOM s-a angajat sa consolideze un mediu de piata  unde se tranzactioneaza energie si certificate de mediu in conditii de transparenta si integritate. Portofoliul de tranzactionare oferit de OPCOM cuprinde produse de energie electrica si gaze naturale, precum si certificate verzi. Mai mult de 900 companii utilizeaza produsele disponibile pentru tranzactionare pe pietele de energie electrica pe termen scurt si pe pietele de certificate verzi, precum si pe pietele pe termen lung pentru contractele bilaterale pentru energie electrica, gaze naturale si certificate verzi. Suplimentar fata de acest rol, OPCOM este responsabil de decontarea tranzactiilor incheiate pe pietele de energie electrica pe termen scurt, pe piata de echilibrare, precum si a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea. OPCOM actioneaza ca mecanism de raportare inregistrat conform REMIT pentru mai mult de 460 de companii active pe pietele de energie electrica si gaze naturale. OPCOM este, de asemenea, Operator al Pietei de Energie Electrica Desemnat (OPEED), nominalizat in conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1222 pentru efectuarea cuplarii unice a pietelor pentru ziua urmatoare si a pietelor intrazilnice.

OPCOM aplica Sistemul de Management al Calitatii conform ISO 9001 - SR EN ISO 9001, respectiv Sistemul de Management al Securitatii Informatiilor conform ISO/IEC 27001 - SR EN ISO/IEC 27001, ambele sisteme fiind certificate de Lloyd's Register LRQA.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne vizitati la adresa www.opcom.ro.

COMUNICAT de PRESĂ 17.10.2019 


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă