Home
COMUNICAT DE PRESĂ

București, 9 martie 2010
Februarie 2010: Intrările pe piețele centralizate – în această lună RE Power Generation (PZU şi PCCV), Obedineni Energiini Targovtsi OOD (PZU), Gazprom Marketing&Trading Limited (PCCB) şi GRENERG (PCCV), cât și rezultatele obținute indică interesul pentru participarea în mediile de tranzacționare administrate de OPCOM

PZU: Tranzacţiile spot se mențin în acest an la peste 14% din consumul intern, atât în ianuarie cât și în februarie 2010 tranzacționându-se cu 49%, respectiv 20% mai mult decât în anul anterior. Numărul participanților activi, 72, nu scade nici în această lună sub pragul de 70.

Creşterea procentuală a tranzacţiilor spot stabilite în luna februarie 2010 față de aceeași perioadă din anul precedent a fost de circa 20%, volumul total evoluând de la 454.405,627 MWh anul trecut, la 543.423,018 MWh în februarie 2010, respectiv în valori medii orare de la 676,199 MWh/h la 808,665 MWh/h.

Preţul mediu a urcat de la 137,11 lei/MWh (32,02 EUR/MWh) în februarie 2009 la 167,69 lei/MWh (40,69 EUR/MWh) în februarie 2010, variaţia fiind de 22% în moneda naţională, respectiv 27% în moneda unică europeană. Preţurile medii lunare corespunzătoare tranzacţiilor orare cu energie electrică în pieţele spot din Europa s-au plasat în luna februarie 2010 într-o marjă între 27 euro/MWh şi 69 euro/MWh, media preţurilor stabilite de OPCOM, 40,69 EUR/MWh, poziţionându-se cu circa 9% sub valoarea medie la nivel european, aproximativ 45 EUR/MWh.

Lunar, în ultimele șase luni recordul de participare la piață a fost depășit succesiv, pentru luna februarie un număr de 72 dintre cei 101 de participanţi înregistrați fiind activi, ofertele transmise materializându-se în această lună în tranzacţii orare ce au variat într-o marjă între 455 MWh/h şi 1.132 MWh/h. Tranzacţiile au însumat cel puţin 700 MWh/h în 80% din intervalele orare ale lunii, echivalentul a circa 10% din consumul mediu orar, în timp ce în doar 5 cazuri (1% dintre cele 672 intervale) tranzacțiile orare au fost mai mici de 500 MWh/h.

Nu s-au înregistrat situații de nerespectare a angajamentelor de plată conform termenelor prevăzute, încasările și plățile totale aferente tranzacțiilor pe PZU totalizând, inclusiv TVA, 109,8 mil. lei (26,6 mil. euro), din care plățile efectuate în două zile bancare au reprezentat 102,7 mil. lei (24,9 mil. euro), diferența reprezentând valoarea compensărilor între participanți și contrapartea centrală.

Valorile cumulate în acest an până la 28 februarie 2010, indică pentru perioada de comparație de două luni o creștere a volumului mediu orar tranzacționat, respectiv de la o medie orară de 691,931 MWh/h în ianuarie-februarie 2009 la o medie orară de 936,059 MWh/h în ianuarie-februarie anul în curs, majorarea fiind de 35,28%. Cota tranzacțiilor spot în consumul intern a câștigat mai mult de trei puncte procentuale în acest an, evoluând de la 10,91% în ianuarie-februarie 2009, la 14,10% în ianuarie-februarie 2010, în timp ce prețul mediu a crescut de la 136,09 lei/MWh (32,10 EUR/MWh) la 159,52 lei/MWh (38,58 EUR/MWh).

PCCB și PCCB-NC: Livrări de 312.540 MWh contractate la un preț de 166,95 (39,71 EUR/MWh) prin licitație publică pe PCCB și un număr de 18 contracte în derulare în luna februarie 2010 sunt cifrele relevante la nivelul lunii februarie anunțate de OPCOM pentru această piață


Pe platforma PCCB, pentru contracte cu perioade de livrare încluzând luna februarie 2010 şi-au manifestat interesul 33 de participanţi, media pe sesiune de licitație fiind de 6 jucători/sesiune.

Rezultatele licitațiilor publice desfășurate pentru livrare în luna februarie 2010 indică un număr de 11 câștigători și 18 contracte încheiate, echivalentul unei cantități de energie electrică de 312.540 MWh aflată în livrare, la un preț mediu de 166,95 lei/MWh (39,71 EUR/MWh) și reprezentând 7,35% în consumul estimat pentru această lună.

PCCV: Rezultatele procesului anual de tranzacţionare încheiat în luna februarie indică un număr total de 169.880 certificate verzi achiziţionate de către furnizori pe platforma OPCOM pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru 2009, echivalentul unei cote de circa 70% din certificatele emise

În vederea îndeplinirii cotei obligatorii, în sesiunea din februarie 2010, pentru care şi-au manifestat interesul 17 participanţi, au fost achiziţionate de către furnizorii de energie electrică la consumatorii finali 2.154 certificate verzi, la preţul de 215,34 lei (52,35 EUR/certificat la cursul valabil pentru ziua de tranzacționare, 17 februarie 2010).

La finalizarea procesului de tranzacționare pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru anul 2009, certificatele verzi tranzacționate centralizat reprezintă 70,34% din numărul certificatelor emise până la data limită de ofertare. Pe piata contractelor bilaterale de certificate verzi a fost tranzacționat un procent de 29,23% din numărul certificatelor emise, restul de 0,43% din CV emise fiind păstrate de producătorii care sunt și furnizori, pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru anul 2009.

În luna februarie 2010, tranzacţiile cu livrare în ziua următoare stabilite pe piața spot, alături de contractele în derulare conform tranzacțiilor cu livrare la termen, totalizează o cantitate de energie electrică de 855.963 MWh, cele două medii de tranzacționare furnizând aproximativ 20% din necesarul intern de energie electrică estimat pentru această lună.

Prețul spot pentru luna februarie, 167,69 lei/MWh, confirmă așteptările pieței, media prețurilor la termen corespunzătoare livrărilor din luna februarie, contractate anterior pe PCCB, fiind de 166,95 lei/MWh. Semnalul de preț este astfel consolidat, convergența acestuia pe cele două piețe fiind datorată susținerii lor reciproce, într-un cadru transparent și lichid.

Suplimentar tranzacțiilor cu energie electrică, un număr de 2.154 certificate verzi au fost comercializate centralizat în cadrul ultimei licitației desfășurate pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru anul 2009.

COMUNICAT de PRESĂ 09.03.2010


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă