Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucuresti, 6 noiembrie 2018)

PRECIZARE

Referitor la articolul JACK CUTISTEANU, PETPROD: "Datele OPCOM nu «se pupa»", publicat pe bursa.ro sub semnatura dnei Emilia Olescu, in data de 5 noiembrie 2018, Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A. face urmatoarele precizari:

OPCOM isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificarile si completarile ulterioare, a Licentei nr. 407 si a Conditiilor licentei aferente – revizia 2/2013 si revizia 3/2015 pentru administrarea pietelor centralizate de energie electrica, a Licentei nr. 1798/2013 si a Conditiilor licentei aferente pentru desfasurarea activitatii de administrare a pietelor centralizate in sectorul gazelor naturale acordate de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, a legislatiei secundare emisa si aprobata de Autoritatea Competenta, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a OPCOM si a celorlalte regulamente, proceduri si instructiuni interne.

De asemenea, OPCOM isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile reglementarilor europene direct aplicabile Romaniei in calitate de Stat Membru, respectiv ale Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 Octombrie 2011 privind integritatea si transparenta pietei angro de energie (REMIT) si actelor de implementare le acestuia (Regulamentul 1348/2014), precum si ale Regulamentului (UE) 2015/1222 al Comisiei de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitatii si managementul congestiilor. Acest din urma regulament stabileste linii directoare detaliate privind alocarea capacitatilor interzonale si gestionarea congestiilor pe pietele pentru ziua urmatoare si pietele intrazilnice, precum si cerinte clare privind termenii si conditiile sau metodologiile la elaborarea carora participa operatorii de transport si de sistem si operatorii pietei de energie electrica desemnati, asa cum este cazul OPCOM, si care fac obiectul aprobarii de catre toate autoritatile de reglementare competente din statele membre.

In calitate de Operator al Pietei de Energie Electrica Desemnat (OPEED) sa indeplineasca sarcini referitoare la cuplarea pietelor pentru ziua urmatoare si a pietelor intrazilnice, OPCOM are responsabilitatea indeplinirii sarcinilor specifice cuplarii pietelor in contextul integrarii europene a pietelor de energie, cu respectarea intregului ansamblu de reguli care guverneaza functionarea PZU in piata integrata europeana de energie.

Administrarea de catre OPCOM a Pietei pentru Ziua Urmatoare (PZU), inclusiv a activitatilor care rezulta din asumarea rolului de contraparte, se realizeaza in conformitate cu prevederile „Regulamentului de organizare si functionare a pietei pentru ziua urmatoare de energie electrica cu respectarea mecanismului de cuplare prin pret a pietelor” aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr.82/03.09.2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a procedurilor relevante, procesele operationale derulate de operatori, inclusiv OPCOM, fiind armonizate in baza regulilor comune aplicabile in plan regional sau european, in timp ce solutia unica de cuplare a pietelor, incluzand algoritmul unic de cuplare prin pret, denumit Euphemia (acronimul de la Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm) si Modulul PCR Matcher and Broker, reprezinta active utilizate de toti OPEED la nivel european pentru a indeplini sarcini referitoare la cuplarea unica a pietelor pentru ziua urmatoare, respectiv desfasurarea procesului de licitatie in care ofertele colectate sunt corelate si capacitatile interzonale sunt alocate simultan pentru diferite zone de ofertare de pe piata pentru ziua urmatoare. Rezultatele procesului de tranzactionare pe piata pentru ziua urmatoare sunt stabilite de catre OPCOM, care actioneaza in baza unui principiu rotational in calitate de Coordonator1 in cadrul proiectului 4M MC2, prin rularea Algoritmului unic de cuplare prin pret care reprezinta asa cum am mentionat, alaturi de celelalte active IT si proceduri relevante, parte a solutiei PCR3 pe care se bazeaza Functia de Operator de cuplare a pietelor (OCP), conform prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitatilor si gestionarea congestiilor.

Subliniem faptul ca Proiectul PCR este operat in prezent de sapte burse de energie electrica: EPEX SPOT, GME, Nord Pool, OMIE, OPCOM, OTE si TGE, solutia dezvoltata facilitand in acest moment cuplarea pietelor de energie electrica pentru ziua urmatoare din peste 24 de tari, reprezentand peste 90% din consumul de energie european: Austria, Belgia, Republica Ceha, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia si UK.

OPCOM publica datele de intrare si rezultatele algoritmului unic de cuplare prin pret, in acest mod fiind asigurata o componenta determinanta a transparentei procesului de tranzactionare pe piata pentru ziua urmatoare, participantii la piata si toti factorii interesati, in conditii de cunoastere si intelegere corecta si completa a regulilor aplicabile, beneficiind de posibilitatea de a realiza propriile analize si de a interpreta si concluziona pe baza rezultatelor obtinute, in contextul legislatiei primare si a reglementarilor secundare aplicabile la nivel national si european.

Pentru a se atinge acest obiectiv este important ca datele si informatiile diseminate de OPCOM sa fie considerate in ansamblul lor, observate cu rigoare astfel incat complementaritatea acestora sa nu fie in mod eronat perceputa ca o lipsa de concordanta (cu titlu de exemplu, ca date intrare pentru algoritmul unic de cuplare prin pret sunt publicate registrele de oferte, continand ofertele orare si bloc, precum si rezultatele capacitatii interzonale validate, in timp ce, ca rezultate ale algoritmului unic de cuplare prin pret sunt publicate preturile de inchidere orare, pozitiile nete orare pentru fiecare zona de ofertare, tranzactiile anonimizate, cantitatea orara corespunzatoare ofertelor bloc acceptate, fluxurile transfrontaliere), scopul diseminarii tuturor acestor date fiind tocmai acela de a incuraja si facilita partilor interesate elaborarea propriilor analize, care sa conduca la interpretari pertinente si nu eronate sau inselatoare care ar putea afecta credibilitatea pietei pentru ziua urmatoare administrata de OPCOM care ofera referinta pentru pretul energiei electrice in Romania, a mecanismului operational 4M MC, respectiv a viitoarei cuplari unice a pietelor pentru ziua urmatoare, obiective la a caror realizare OPCOM, alaturi de celelalte burse europene, impreuna cu autoritatile competente implicate si, cel mai important, cu suportul participantilor la piata, s-a angajat cu mult timp in urma.

 


1 Coordonator: se refera la un operator al pietei de energie electrica desemnat, responsabil cu coordonarea operatiunilor Functiei de operator de cuplare a pietelor, respectiv de corelare a ofertelor de pe pietele pentru ziua urmatoare pentru diferite zone de ofertare si de alocare simultana a capacitatilor interzonale.
2 4M MC: se refera la proiectul de cuplare a pietelor pentru ziua urmatoare din Romania, Ungaria, Slovacia si Republica Ceha.
3 Cuplarea prin Preț a Regiunilor (PCR) este proiectul burselor europene de energie electrica, pentru a oferi o solutie de cuplare unica prin pret pentru calculul preturilor la energie electrica in Europa, respectand capacitatea de transport pentru ziua urmatoare. Acest lucru este crucial pentru a atinge obiectivul general al UE de creare a unei piete europene armonizate de energie electrica. Piața europeana integrata a energiei electrice este de așteptat sa creasca lichiditatea, eficienta si bunastarea sociala. Initiativa PCR este deschisa oricarei burse europene de energie care doreste sa se alature.

 

COMUNICAT de PRESĂ 6.11.2018


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă