Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucureşti, 14 August 2018)

15 august 2018 – OPCOM aniverseaza 18 ani de la infiintare

Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale “OPCOM” SA este incantata sa celebreze primii 18 ani de succes in data de 15 august 2018. Rolul de pionierat jucat de OPCOM in dezvoltarea pietei energiei electrice, precum si rolul permanent proactiv in crearea unei piete lichide in sectorul energetic si in descoperirea preturilor concurentiale la energie a sprijinit participantii la piata in gestionarea productiei si cererii intr-un mod mai eficient, precum si in optimizarea costului vanzarilor si achizitiilor de energie electrica.
In ultimii ani piata a trebuit sa se adapteze provocarii integrarii energiei din surse regenerabile in sistemul energetic national si pentru a raspunde acestei provocari este nevoie in continuare ca mecanismele de piata sa se dezvolte si sa fie puse la dispozitia participantilor noi produse inovatoare, care sa sprijine strategiile de piata ale acestora pentru tranzactionarea energiei cat mai aproape de momentul livrarii in modul cel mai eficient si competitiv.
Am pornit cu obiectivul de a crea un loc de piata transparent, eficient si echitabil pentru tranzactionarea spot si la termen a energiei electrice. Calatoria a fost provocatoare, concentrata pe construirea si permanenta consolidare a lichiditatii, pe o tehnologie de ultima generatie, care a condus la inovatie si a oferit participantilor nostri mai multe produse si mai multe posibilitati de tranzactionare intr-un mod eficient. In continuare, vom folosi tehnologia si expertiza castigata in dezvoltarea si operarea pietei de energie electrica pentru a crea un impact pozitiv si pentru a duce piata de gaze naturale la un nivel superior de evolutie. Prin rolul care ii revine, OPCOM asigura securitatea tranzactiilor administrate si transparenta totala a procedurilor de tranzactionare si de stabilire a preturilor la energie electrica si gaze naturale.
Fara indoiala, dezvoltarea societatii si a initiativelor sale nu s-ar fi materializat daca OPCOM nu ar fi beneficiat de increderea participantilor la piata impreuna cu care a consolidat piata angro de energie electrica din Romania incepand cu anul 2000 si pentru gaze incepand cu primele actiuni si continuand cu cele mai recente dezvoltari care permit tranzactionarea cu o zi inainte de ziua gaziera de livrare, cu acelasi obiectiv de a oferi participantilor la piata de gaze naturale certitudinea unor mecanisme de tranzactionare viabile, menite sa contribuie la stabilirea pretului de referinta al gazelor naturale si a semnalelor de pret la termen.
Permanent angajat in demersurile europene de integrare a pietelor de energie, cu politici in domeniul calitatii si al securitatii informatiilor recunoscute prin certificarea Sistemului de Management al Securitatii Informatiei si a Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu standardele ISO 27001 si 9001, OPCOM s-a adaptat cerintelor de armonizare prin adoptarea masurilor necesare de dezvoltare tehnologica, procedurala, operationala si contractuala. Produsele si serviciile s-au extins cu o dinamica care s-a bazat in permanenta pe trei vectori principali ce rezuma urmatoarele necesitati: mecanismele de piata sa raspunda integral cerintelor prevazute de legislatia primara si secundara in domeniu; produsele si solutiile de piata sa raspunda cerintelor participantilor si sa fie eficiente; serviciile oferite sa permita participantilor indeplinirea tuturor obligatiilor care le revin in calitate de jucatori pe pietele angro de energie care sunt tot mai interconectate in cadrul Uniunii, in conditii de transparenta si integritate conform REMIT.
Un gand deosebit pentru toti partenerii si pentru personalul societatii, care prin efortul sau permanent contribuie decisiv la constructia si performanta societatii, demonstrata in cei 18 ani de activitate.

 

*    *    *

Repere in evolutia OPCOM

2000 Infiintarea societatii comerciale SC OPCOM SA ca filiala cu personalitate juridica a C.N. Transelectrica S.A. (15 August 2000)
Lansarea operatiunilor pe piata de energie electrica (Septembrie 2000)
2001 OPCOM este licentiat pentru activitatea de operator al pietei de energie electrica de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (Decembrie 2001)
2003 Sistemul de management al calitatii (conform standardului ISO 9001) implementat de OPCOM este certificat de Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) (Iulie 2003)
2005 Prima zi de tranzactionare prin intermediul noului sistem informatic al OPCOM, prin licitatie inchisa in cadrul Pietei pentru Ziua Urmatoare, PZU (Iunie 2005)
Lansarea Pietei Centralizate pentru Certificate Verzi, PCCV (Noiembrie 2005)
Lansarea Pietei Centralizate a Contractelor Bilaterale, PCCB, atribuite prin licitatie publica (Decembrie 2005)
2007 Lansarea Pietei Centralizate pentru Contracte Bilaterale de energie electrica cu negociere continua, PCCB-NC (Martie 2007)
2008 Implementarea rolului de contraparte si a decontarii centralizate pentru tranzactiile pe PZU (Iulie 2008)
2010 Lansarea Platformei de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera, PTCE (Iunie 2010)
2011 Lansarea Pietei Intrazilnice de energie electrica, PI (Iulie 2011)
2013 OPCOM este licentiat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei pentru desfasurarea activitatii de administrare a pietelor centralizate din sectorul gazelor naturale  (Iulie 2013)
2014 Introducerea tarifelor reglementate cu cele trei componente, inregistrare, administrare si realizare a tranzactiilor (Ianuarie 2014)
Prima zi de livrare a energiei electrice tranzactionata pe Piata Intrazilnica prin corelare continua pana cu doua ore inainte de inceperea livrarii (Ianuarie 2014)
OPCOM lanseaza o noua modalitate de tranzactionare in mod transparent, centralizat si nediscriminatoriu a certificatelor verzi, PCBCV (Ianuarie 2014)
Lansarea in functionare comerciala a Piatei centralizate cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energie electrica, PC-OTC (Martie 2014)
Lansarea cu succes a cuplarii pietelor CZ-SK-HU-RO, integrand pietele de energie electrica pentru ziua urmatoare din Republica Ceha, Slovacia, Ungaria si Romania (Noiembrie 2014)
2015 Lansarea modalitatilor de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa, PCCB-LE si negociere continua, PCCB-NC si prin contracte de procesare, PCCB-PC (Ianuarie 2015)
Un nou produs pus la dispozitia participantilor la piata – Piata Centralizata pentru Serviciul Universal, PCSU (Martie 2015)
Sistemul pentru Managementul Securitatii Informatiei (conform standardului ISO 27001) implementat de societate este certificat de Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) (Iunie 2015)
Lansarea PCGN cu cele trei modalitati de tranzactionare, PCGN-LP, PCGN-LN si PCGN - OTC (Iulie 2015)
OPCOM desemnat ca mecanism de raportare inregistrat (RRM) de catre Agentia pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din Domeniul Energiei, ACER (Iulie 2015)
OPCOM initiaza cu succes prima faza a raportarii REMIT (Octombrie 2015)
OPCOM desemnat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei in calitate de „operator al pietei de energie electrica desemnat” (OPEED) sa indeplineasca sarcini referitoare la cuplarea pietelor pentru ziua urmatoare si a pietelor intrazilnice (Decembrie 2015)
2016 OPCOM devine membru al initiativei Cuplarii prin Pret a Regiunilor, PCR (Ianuarie 2016)
OPCOM initiaza cu succes a doua faza a raportarii REMIT (Aprilie 2016)
OPCOM ofera posibilitatea extinderii serviciilor prestate in cadrul primei faze de raportare conform REMIT, prin furnizarea de servicii de raportare a contractelor standard si nestandardizate, precum si a datelor fundamentale privind gazele (Aprilie 2016)
OPCOM ofera servicii de raportare REMIT pentru participantii care nu sunt inregistrati pe pietele administrate de OPCOM (Mai 2016)
2017 Prima zi de tranzactionare pe PZU in care OPCOM opereaza in nume propriu, in calitate de Operator si Coordonator 4M MC, solutia de cuplare (PCR) implementata in mecanismul operational 4M MC incepand cu data lansarii acestui proiect, 19 noiembrie 2014 (Ianuarie 2017)
OPCOM devine parte a proiectului local de implementare a cuplarii unice a pietelor intrazilnice de energie electrica pe baza solutiei tehnice XBID (August 2017)
Lansarea Pietei centralizate anonima spot de certificate verzi, PCSCV si a Pietei centralizata anonima la termen de certificate verzi, PCTCV (Septembrie 2017)
2018 Prima sesiune de tranzactionare pe Piata Centralizata pentru Serviciul Universal conform noilor reguli (Martie 2018)
Prima zi de tranzactionare in cadrul Pietei pentru ziua urmatoare de gaze naturale, PZU-GN (Iulie 2018)
OPCOM ofera posibilitatea extinderii serviciilor de raportare REMIT prestate cu servicii de raportare a detaliilor privind produsele energetice angro in legatura cu transportul de energie electrica, respectiv revanzarea si transferul contractelor legate de transportul energiei electrice care au fost incheiate pe piete secundare (August 2018)


*    *    *
Pe scurt: Pietele administrate de OPCOM

Energie electrica
 
Volum total tranzactionat (2005-Iulie 2018) 561.708 GWh

Pret (2005-Iulie 2018)

177,31

lei/MWh

Valoare (2005-Iulie 2018)

99,6

mld. lei

Certificate Verzi

 

 

Numar total tranzactionat (2005-Iulie 2018) 51.024 mii CV

Pret (2005-Iulie 2018)

143,21

lei/CV

Valoare (2005-Iulie 2018) 7,3 mld. lei

Gaze naturale

 

 

Volum total tranzactionat (2015-Iulie 2018)

18

GWh

Pret (2015-Iulie 2018)

82,17

lei/MWh

Valoare (2015-Iulie 2018)

1,5

mil. lei

Participanti inregistrati la pietele administrate de OPCOM (Iulie 2018) 890

 

 

Despre OPCOM

OPCOM este Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale “OPCOM” SA. Incepand cu anul 2000, OPCOM s-a angajat sa consolideze un mediu de piata unde se tranzactioneaza energie si certificate de mediu in conditii de transparenta si integritate. Portofoliul de tranzactionare oferit de OPCOM cuprinde produse de energie electrica si gaze naturale, precum si certificate verzi. Mai mult de 890 companii utilizeaza produsele disponibile pentru tranzactionare pe pietele de energie electrica pe termen scurt si pe pietele de certificate verzi, precum si pe pietele pe termen lung pentru contractele bilaterale pentru energie electrica, gaze naturale si certificate verzi. Suplimentar fata de acest rol, OPCOM este responsabil de decontarea tranzactiilor incheiate pe pietele de energie electrica pe termen scurt, pe piata de echilibrare, precum si de decontarea dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea. De asemenea, OPCOM administreaza Registrul Certificatelor Verzi. OPCOM actioneaza ca mecanism de raportare inregistrat conform REMIT pentru mai mult de 450 de companii active pe pietele de energie electrica si gaze naturale. OPCOM indeplineste, de asemenea, rolul de Operator al Pietei de Energie Electrica Desemnat, nominalizat in conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1222 pentru efectuarea cuplarii unice a pietelor pentru ziua urmatoare si a pietelor intrazilnice.
OPCOM aplica Sistemul de Management al Calitatii conform ISO 9001 - SR EN ISO 9001, respectiv Sistemul de Management al Securitatii Informatiilor conform ISO / IEC 27001 - SR ISO / IEC 27001, ambele sisteme fiind certificate de Lloyd's Register LRQA.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne vizitati la adresa www.opcom.ro.

COMUNICAT de PRESĂ 14.8.2018


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă