Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucureşti, 19 Iulie 2018)

Piața Gazelor Naturale – Piața pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale

OPCOM SA și Banca Comercială Română (BCR) au finalizat toate testele privind funcționarea interconectată a sistemului de tranzacționare al Pieței pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale cu derularea operațiunilor financiare specifice.

BCR va asigura rolul de bancă de cont central prin intermediul căreia vor fi derulate operațiunile specifice pentru realizarea încasărilor și a plăților pentru gazele naturale tranzacționate și managementul garanțiilor constituite pentru participarea cu oferte de cumpărare pe această piață.

Prin utilizarea serviciilor de bancă de cont central furnizate de BCR, pe baza Schemei de Debitare Directă SEPA „Business to Business” reglementată prin Regulamentul BNR nr.2/2016 privind operațiunile de transfer de credit și debitare directă, decontarea tranzacțiilor se va realiza în a doua zi lucrătoare de la încheierea sesiunii de tranzacționare.

Noua piață permite ajustarea portofoliilor de tranzacții ale participanților la piață și diminuarea și/sau eliminarea situațiilor de dezechilibru ale utilizatorilor rețelei datorate situațiilor efective existente în piață și în derularea angajamentelor contractuale la termen.

Sesiunile de tranzacționare vor fi organizate în fiecare zi calendaristică, în intervalul 10:00 – 15:00 cu asumarea de către OPCOM SA a rolului de contraparte.

Operatorii economici interesați în participarea pe Piața pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale sunt invitați să consulte informațiile publicate pe site-ul OPCOM cu privire la funcționarea acestei piețe în paginile ”Tranzacționare – Produse/ Piața pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale/Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulamente”1) și respectiv ”Tranzacționare – Produse/ Decontare”2).

1)https://www.opcom.ro/tranzactii_produse/tranzactii_produse.php?lang=ro&id=262

2)https://www.opcom.ro/tranzactii_produse/tranzactii_produse.php?lang=ro&id=9

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați: OPCOM SA, Victor Ionescu, Director General, tel. 021 3071 450, e-mail: secretariat@opcom.ro și pcgn@opcom.ro.

Banca Comercială Română, Ionut Stanimir, Director Executiv Marketing & Comunicare, tel. 0373.510.118, e-mail: ionut.stanimir@bcr.ro

COMUNICAT de PRESĂ 19.07.2018


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă