Home

COMUNICAT de PRESĂ

(Bucureşti, 13 decembrie 2017)

PRECIZARE

Referitor la articolul „Pretul la energiei pentru populatie va creste de la 1 ianuarie; energia în vârf de consum se scumpește cu 13%”, publicat de AGERPRES sub semnatura dnei Florentina Cernat, in data de 12 decembrie 2017, si preluat de alte canale media, Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A. face urmatoarele precizari:

  • OPCOM nu deține nici o atribuție în ceea ce privește stabilirea prețului energiei electrice furnizate consumatorilor finali pe piața cu amănuntul, piețele centralizate pentru energie electrică administrate în cadrul OPCOM fiind destinate exclusiv tranzacționării concurențiale angro a energiei electrice;
  • Mecanismele prin care sunt stabilite preturile/tarifele CPC la consumatorii finali sunt în conformitate cu mecanismele interne ale fiecarui furnizor, sau sunt aprobate de ANRE pentru consumatorii finali alimentați de Furnizorii de Ultimă Instanță (FUI) la tarife CPC.Dintre piețele centralizate administrate în cadrul OPCOM, Piața Centralizată pentru Serviciul Universal (PCSU) este destinată realizării de către Furnizorii de Ultimă Instanță (FUI) a achizițiilor de energie aferente Componentei de Piață Concurențială (CPC), aceste achiziții reprezentând numai o parte din achizițiile de energie electrică recunoscute de către ANRE în tarifele CPC, alături de achizițiile din piețele angro la termen administrate de OPCOM (PCCB-LE, PCCB-NC, PCCB-PC, PC-OTC, PMC), Piața pentru ziua următoare (PZU), Piața intrazilnică (PI) sau din Piața de Echilibrare (PE).
    În acest sens, precizăm că începând cu trimestrul IV 2017 sunt aplicabile prevederile Ordinului ANRE nr. 92/2015 de aprobare a ”Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finai” (Metodologie), cu modificările din Ordinul ANRE nr. 75/2017, conform căruia ”Achiziția de către FUI a energiei electrice prognozate a fi furnizată la tarife CPC se face în condițiile prevăzute de Regulamentul PCSU prin contracte bilaterale încheiate pe PCSU și prin contracte bilaterale încheiate pe PC. Diferențele între consumul realizat și cantitatea de energie electrică din contractele bilaterale încheiate pe PCSU și PC se pot tranzacționa, după caz, pe PZU, PI și/sau la preț de dezechilibru.” (Art. 11, alin. (1) din Metodologie, cu modificările din Ordinul ANRE nr. 75/2017).
  • Confom Metodologiei, tarifele CPC aplicate consumatorilor finali, conțin inclusiv tarifele de transport, servicii de sistem, de distribuție.
  • Rezultatele sesiunii de tranzacționare pe PCSU sunt determinate pe baza condițiilor stabilite de către ANRE și a ofertelor de vânzare introduse pentru fiecare rundă de către participanții la licitație, prețul de pornire fiind stabilit prin considerarea ofertelor indicative transmise anterior sesiunii de licitație de către participanți.

OPCOM are obligația de a publica informațiile privind derularea sesiunilor de tranzacționare precum și a rezultatelor tranzacțiilor administrate, în acest mod fiind asigurată o componentă determinantă a transparenței, publicul OPCOM și toți factorii interesați urmând a realiza o interpretare corectă a rezultatelor în contextul legislației și a reglementărilor în vigoare.

COMUNICAT de PRESĂ 13.12.2017


Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
Victor IONESCU, Director general,
telefon +4 021 3071 450
fax +4 021 3071 400

Inapoi
Opcom Comunicate de presă