Home
 OPCOM: Grup de Produs PCV

01.09.2017
IMPORTANT:

Tabele centralizatoare cu observatiile primite de la participanti pentru documentele de discutie publicate in data de 23.08.2017.

 1. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV – Procedura privind Înregistrarea, retragerea, suspendarea şi revocarea Participanţilor la/de la Piaţa de Certificate Verzi;
 2. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV - Convenția de participare la PCV;
 3. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV - Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime spot de certificate verzi;
 4. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV - Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime la termen de certificate verzi şi administrarea pieţei contractelor bilaterale de certificate verzi;
 5. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV - Procedura privind consemnarea în Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi;
 6. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV -Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale "OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată Anonimă la Termen de Certificate Verzi;
 7. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV - Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale "OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată Anonimă Spot de Certificate Verzi;

23.08.2017
IMPORTANT:

OPCOM supune consultării publice următoarele documente privind funcționarea și administrarea PCV conform OUG 24/2017:

 1. Procedura privind Înregistrarea, retragerea, suspendarea şi revocarea Participanţilor la/de la Piaţa de Certificate Verzi;
 2. Convenția de participare la PCV;
 3. Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime spot de certificate verzi;
 4. Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime la termen de certificate verzi şi administrarea pieţei contractelor bilaterale de certificate verzi;
 5. Procedura privind consemnarea în Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi;
 6. Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale "OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată Anonimă la Termen de Certificate Verzi;
 7. Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale "OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată Anonimă Spot de Certificate Verzi;
 8. Ghid de tranzacționare pe Piața Centralizată la Termen de Certificate Verzi (PCTCV);
 9. Ghid de tranzacționare pe Piața Centralizată Spot de Certificate Verzi (PCSCV);

Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresa pcbcv@opcom.ro pâna la data de 29.08.2017

10.6.2015
IMPORTANT
: consultare publică privind "Conventia de participare la PCV și procedurile aferente PCCV si PCBCV.

Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresele pcbcv@opcom.ro și pcv@opcom.ro pâna la data de 21.06.2015.


• "Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale ”Opcom” S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi"

Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresele pcbcv@opcom.ro și pcv@opcom.ro pâna la data de 21.05.2015.

• "Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale ”Opcom” S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată de Certificate Verzi"

Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresele pcbcv@opcom.ro și pcv@opcom.ro pâna la data de 21.05.2015.


In urma interesului exprimat de 41 participanti la PCV, pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor Grupului Tehnic pentru elaborarea propunerilor de revizuire a „Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței Certificatelor Verzi (PCV)ˮ au fost selectați 18 participanți.
Mulțumim tuturor celor care și-au exprimat interesul pentru participarea la GT-PCCV.

Membrii Grupului Tehnic sunt:

Textul propunerii de Regulament de organizare și funcționare a grupului Tehnic pentru elaborarea propunerilor de revizuire a „Regulamentului de organizare și funcționare a PCVˮ, anexat download PDF.