Home
 OPCOM: PTCE_RO_2013
Oferte şi rezultate PTCE
anul 2013
Ofertantul Oferta Tipul ofertei Ziua
licitaţiei
Ora
licitaţiei
Rezultatul
licitaţiei
Preţul de atribuire
[lei/certificat]
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. CE_OLT_001 cumpărare 20.12.2013 10:00 anulată -
CE_OLT_002 cumpărare 11:30 anulată -