Home
 OPCOM: Contracte reziliate PCCB-LE-Flex
Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE-Flex

 

Contracte reziliate PCCB-LE-Flex
Nr.crt. Vânzător Cumpărator Cod Sesiune de licitație Număr contract/ Data încheierii contractului Durata livrării Profil livrare Durată reziliere (data de început - data de sfârșit) Data rezilierii contractului Motivul rezilierii contractului Partea care reziliază contractul Data publicării