Home
 OPCOM: Contracte reziliate PCCB-LE-Flex
Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE-Flex

 

Contracte reziliate PCCB-LE-Flex
Nr.crt. Vânzător Cumpărator Cod Sesiune de licitație Număr contract/ Data încheierii contractului Durata livrării Profil livrare Durată reziliere (data de început - data de sfârșit) Data rezilierii contractului Motivul rezilierii contractului Partea care reziliază contractul Data publicării
4 S.C. ALIVE CAPITAL S.A. S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. VV2_250620_06 79/25.06.2020 01.07.2021-30.09.2021 varf 2 15.07.2021-30.09.2021 15.07.2021 Nerespectarea de catre S.C. ALIVE CAPITAL S.A a clauzelor contractuale conform art. 10, lit (b) si art. 18, alin 1, lit (f) S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. 16.07.2021
3 S.C. ALIVE CAPITAL S.A. S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. VV2_250620_01 78/25.06.2020 01.03.2021-31.10.2021 varf 2 15.07.2021-31.10.2021 15.07.2021 Nerespectarea de catre S.C. ALIVE CAPITAL S.A. a clauzelor contractuale conform art. 10, lit (b) si art. 18, alin 1, lit (f) S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. 16.07.2021
2 S.C. ALIVE CAPITAL S.A. S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. VV2_120520_04 39/12.05.2020 01.01.2021-31.12.2021 varf 2 15.07.2021-31.12.2021 15.07.2021 Nerespectarea de catre S.C. ALIVE CAPITAL S.A. a clauzelor contractuale conform art. 10, lit (b) si art. 18, alin 1, lit (f) S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. 16.07.2021
1 S.C. MONSSON TRADING S.R.L. S.C. CEZ VANZARE S.A. VBLD_071220_03 E511A/07.12.2020 01.03.2021-31.12.2021 banda 01.07.2021-31.12.2021 01.07.2021 Încetare cu acordul părților S.C. MONSSON TRADING S.R.L.
S.C. CEZ VANZARE S.A.
01.07.2021