Home
 OPCOM: Decontare Rezultate Simulari
Decontare - Rezultate Simulări

 

Prețurile finale unice de dezechilibru, preturile finale de deficit și preturile finale de excedent pe fiecare ID, rezultate din simularile efectuate conform Ordin  ANRE nr.213/2020 si propunerilor de completare

 

2021
Preturi finale unice de dezechilibru Preturi finale de excedent Preturi finale de deficit
ianuarie ianuarie ianuarie

 

2020
Preturi finale unice de dezechilibru Preturi finale de excedent Preturi finale de deficit
decembrie decembrie decembrie
noiembrie noiembrie noiembrie
octombrie octombrie octombrie
septembrie septembrie septembrie