Home
 OPCOM: LE_Flex Inregistrare, Conventie, Proceduri
Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament

Înscrierea la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică şi documentație specifică pentru modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE-flex


La Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării (PCCB-LE-flex) se pot înregistra persoane fizice sau juridice care potrivit prevederii art. 2 pct. 25 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică, care se înscrie la această piaţă şi respectă convenţia de participare aferentă acestei modalităţi de tranzacţionare, precum şi prevederile prevăzute în reglementările naţionale şi/sau comunitare corespunzătoare participării la piaţa de energie electrică;
Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenţie privind înregistrarea ca Participant la modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE-flex, însoțită de următoarele documente:
- Convenţia de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, două exemplare în original semnate și ștampilate de reprezentantul legal;
- În cazul în care solicitantul este deja înregistrat la o altă piață centralizată de energie electrică, va depune documentele suplimentare, dacă este cazul, specifice Pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, însoțite de o declarație pe proprie răspundere potrivit cărea documentele depuse în procesul/procesele de înregistrare derulate anterior sunt în vigoare, integral aplicabile și nu necesită actualizare;
- În cazul în care solicitantul nu este încă înregistrat la o altă piață centralizată de energie electrică, va depune documentele specifice Pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, conform Procedurii privind inregistrarea participantilor la pietele centralizate de energie electrica administrate de OPCOM SA.
Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării:
1. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM, însoțită de documentele specifice Pieței centralizate de energie electrică (după caz);
2. Efectuarea plății facturii aferentă obligației de plată a valorii tarifului reglementat aferent PCCB-LE – flex - componenta de înscriere (după caz).

Cadrul de reglementare aferent Pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării:

 

Model oferte conform ordinului ANRE nr. 64/2020 cu modificările și completările ulterioare: