Home
 OPCOM: LE_Flex Inregistrare, Conventie, Proceduri Untitled Document
Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament

Înscrierea la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică şi documentație specifică pentru modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE-flex


La Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării (PCCB-LE-flex) se pot înregistra persoane fizice sau juridice care potrivit prevederii art. 2 pct. 25 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică, care se înscrie la această piaţă şi respectă convenţia de participare aferentă acestei modalităţi de tranzacţionare, precum şi prevederile prevăzute în reglementările naţionale şi/sau comunitare corespunzătoare participării la piaţa de energie electrică;
Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenţie privind înregistrarea ca Participant la modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE-flex, însoțită de următoarele documente:
- Convenţia de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, două exemplare în original semnate și ștampilate de reprezentantul legal;
- În cazul în care solicitantul este deja înregistrat la o altă piață centralizată de energie electrică, va depune documentele suplimentare, dacă este cazul, specifice Pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, însoțite de o declarație pe proprie răspundere potrivit cărea documentele depuse în procesul/procesele de înregistrare derulate anterior sunt în vigoare, integral aplicabile și nu necesită actualizare;
- În cazul în care solicitantul nu este încă înregistrat la o altă piață centralizată de energie electrică, va depune documentele specifice Pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, conform Procedurii privind inregistrarea participantilor la pietele centralizate de energie electrica administrate de OPCOM SA.
Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării:
1. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM, însoțită de documentele specifice Pieței centralizate de energie electrică (după caz);
2. Efectuarea plății facturii aferentă obligației de plată a valorii tarifului reglementat aferent PCCB-LE – flex - componenta de înscriere (după caz).

Cadrul de reglementare aferent Pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării:

 

Model oferte conform ordinului ANRE nr. 64/2020:

25.06.2020

Vă anunțăm prelungirea cu 3 luni a perioadei tranzitorii de menținere a calității de participanți la PCCB-LE-flex în baza Convenției semnate pentru Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale de energie electrică – modalitatea de tranzacționare prin licitație extinsă. Prin urmare, Convenția de participare la PCCB-LE-flex poate fi transmisă până la data de 30.09.2020.

01.05.2020
IMPORTANT! Modificarea calității de participant la PCCB-LE în participant la PCCB-LE-flex.
În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 64/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, publicat în: Monitorul Oficial Nr. 272 din 1 aprilie 2020, participanții la Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică semnatari ai Convenției de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă (PCCB-LE) dețin începând cu data de 01.05.2020, data intrării în efectivitate a cadrului procedural pentru implementarea prevederilor Ordinlui ANRE nr.64/2020, calitatea de participanți la „Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării” (PCCB-LE-flex), fiindu-le pe deplin aplicabile prevederile Convenției de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării pentru o perioadă tranzitorie de 2 luni.
Pe parcursul perioadei tranzitorii de 2 luni, pentru menținerea calității de participant la PCCB-LE-flex, participanții înscriși la PCCB-LE vor trebui să transmită Convenția de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, semnată în forma aplicabilă începând cu data de 01.05.2020.
Participanții la PCCB-LE care nu acceptă prevederile Convenției de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, în forma aplicabilă începând cu data de 01.05.2020, pot decide retragerea din calitatea de participant la PCCB-LE-flex, cu respectarea prevederilor procedurilor operaţionale specifice, prin transmiterea unei solicitări în acest sens către OPCOM S.A.