Home
 OPCOM: Prezentare
PCCB-LE-Flex - Prezentare

Prezentare piețe centralizate la termen de energie electrică

 

Prezentare mecanism (Descriere PCCB-LE-flex)
Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică – modalitatea de tranzacționare PCCB-LE-flex

Transmitere oferta iniţiatoare:

Transmitere oferta coiniţiatoare:

Transmitere oferta de răspuns:

Transmitere modificare preț pentru ofertele inițiatoare/coinițiatoare publicate:

Deschiderea sesiunii de licitație Z: la data și ora stabilită de OPCCB și publicate prin anunțul de organizare a sesiunii de licitație;
Publicarea rezultatelor pe site-ul OPCOM SA: cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare după încheierea sesiunii de licitaţie (Z+1);
Transmiterea Confirmărilor de tranzacție: cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare după încheierea sesiunii de licitaţie (Z+1);

Transmiterea contractului de vânzare-cumpărare:

Prima zi de livrare: cel mai devreme a 5–a zi calendaristică după 4 zile lucrătoare (Z+5);
Transmiterea facturii aferente tarifului de tranzacționare: în primele 3 zile lucrătoare din luna următoare lunii în care s-a realizat tranzacția;
Plata facturii aferentă tarifului de tranzacționare: Conform Procedurii privind modalitatea și termenele de plata a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică.
Caracteristici

Opcom Anunţuri
03/10/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
19/09/2022