Home
 OPCOM: Inregistrare
Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament

Înscrierea la Piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi

La Piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi (PCE-ESRE-CV) se pot înregistra:

Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenție privind înregistrarea ca Participant la PCE-ESRE-CV, însoțită de următoarele documente:

Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi:
1. Depunerea unei scrisori de intenție la OPCOM, însoțită de documentele specifice Pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi;
2. Efectuarea plății facturii aferentă obligației de plată a valorii tarifului reglementat aferent PCE-ESRE-CV - componenta de înscriere (după caz).


Cadrul de reglementare aferent Pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi: