Home
 OPCOM: OPEED-NEMO-PiZ

03.06.2019

• Astazi, toate OPEED-urile și toate OTS-urile au lansat o consultare publică comună, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) 1222/2015 al Comisiei, referitoare la revizuirea Metodologiei privind algoritmul, inclusiv controlul schimbării și monitorizarea algoritmului, precum și la actualizarea anexei cerintelor pentru cuplarea unică a piețelor intrazilnice pentru a sprijini Licitatiile Intrazilnice, și a Metodologiei privind produsele aplicate in procesul de cuplare unică a piețelor intrazilnice. Consultarea va fi deschisă până la data de 2 iulie și va fi disponibilă atât pe website-ul Comitetului NEMO (www.nemo-committee.eu) cât și pe website-ul ENTSO-E (www.entsoe.eu).

• Vă rugăm să consultați Comunicatul de presa „Comitetul OPEED anunță lansarea unui nou website”​

Documentul poate fi consultat si pe website-ul NEMO Committee la acest link31.07.2018
• Vă rugăm să consultați Decizia ACER nr. 08-2018 privind propunerea OPEED pentru algoritmul de cuplare prin preț și pentru algoritmul de tranzacționare prin corelare continuă, încorporând de asemenea propunerile OTS și OPEED pentru un set comun de cerințe

Documentele pot fi consultate pe website-ul ACER la acest link• Au fost publicate:

22.06.2018
• Vă rugăm să consultați Decizia ANRE nr. 989/13.06.2018 privind stabilirea modalitatii de transfer al pozitiilor nete rezultate din alocarea capacitatilor transfrontaliere intre zona de ofertare Romania si alte zone de ofertare, in cuplarea unica a pietelor intrazilnice de energie electrica.19.06.2018
• Vă rugăm să consultați Comunicatul de presă “European Cross-Border Intraday (XBID) Solution and 10 Local Implementation Projects successful go-live. Nominated Electricity Market Operators (NEMOs) and Transmission System Operators (TSOs) are pleased to announce that XBID was successfully launched on Tuesday 12th June. First deliveries were achieved on Wednesday 13th June. This marks a major milestone in the project and follows several years of complex and intensive development and testing”.

Documentul poate fi consultat si pe website-ul Europex la acest link24.11.2017
• Vă rugăm să consultați Decizia ACER nr. 05-2017 privind metodologia OPEED referitoare la prețurile armonizate minime și maxime de tranzacționare aplicabile cuplării unice a piețelor intrazilnice.

Documentele pot fi consultate pe website-ul ACER la acest linkMetodologii conform CACM

Luni, 13 noiembrie 2017, OPEED (Operatorii Pieței de Energie Electrică Desemnați) au transmis Autorităților naționale de reglementare propunerile revizuite privind metodologiile referitoare la algoritmi și produsele care pot fi luate în considerare în cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice, precum și a metodologiei de backup, în conformitate cu cerințele Regulamentului CACM (Alocarea capacităților și gestionarea congestiilor).

Autoritățile naționale de reglementare au două luni pentru a aproba sau respinge propunerile.

OPEED nu au prezentat o propunere revizuită privind prețurile minime și maxime armonizate, deoarece aceasta a fost transmisă Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) de către autoritățile naționale de reglementare, în cursul verii. OPEED se așteaptă la o decizie din partea ACER în curând.

Descărcare documente

Algorithm proposal
Day-ahead requirements
Backup methodologies
Day-ahead products proposal
Intraday algorithm requirements
Intraday products proposal

Link:
EUROPEX  • Vă rugăm să consultați Comunicatul de presă “National Regulatory Authorities approve NEMO proposal to establish European Market Coupling Operator functions to further integrate day-ahead and intraday markets (the “MCO Plan”) & Cosimo Campidoglio elected as new Chairperson of NEMO Committee”.
  • A fost publicată “Propunerea tuturor OPEED pentru Planul OCP” aprobată prin Decizia ANRE nr. 908/22.06.2017, document care reprezintă propunerea comună elaborată de toți Operatorii Pieței de Energie Electrică Desemnați (“OPEED”) pentru planul care stabilește modul în care OPEED vor stabili și îndeplini împreună Funcțiile Operatorului de Cuplare a Piețelor (OCP) în conformitate cu articolul 7(2) din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și la gestionarea congestiilor.

  • Propunerea tuturor OPEED pentru Planul OCP
  •