Home
 OPCOM: PCSU inregistrare
Înscrierea participanților la Piaţa centralizată pentru serviciul universal

La Piaţa centralizată pentru serviciul universal (PCSU) un titular de licență se poate înregistra în calitate de:

Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenţie privind înregistrarea ca Participant la piața centralizată pentru serviciul universal, însoțită de următoarele documente:

Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa centralizată pentru serviciul universal:
1. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM, însoțită de documentele specifice Pieței centralizate de energie electrică (după caz);
2. Efectuarea plății facturii aferentă obligației de plată a valorii tarifului reglementat aferent PCSU - componenta de înscriere (după caz).

Cadrul de reglementare aferent Pieţei centralizate pentru serviciul universal:

Notă: În cazul în care participantul a semnat deja Contractul de comodat pentru cel puţin una din pieţe, se va completa doar anexa la Contractul de comodat.

Opcom Anunţuri
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
19/01/2022
10/01/2022
07/01/2022