Home
 OPCOM: OTC_Proceduri
PC-OTC - Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulamente


*) Listele de eligibilitate pot fi depuse în una din modalităţile expuse mai sus sau în oricare alta formă prin care ne comunicaţi numele partenerilor eligibili distinct pe vânzare/cumpărare şi produse

În conformitate cu Art. 5.8 din Convenția de participare la Piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, modificările privind drepturile de eligibilitate vor fi evidențiate în listele de eligibilitate actualizate și precizate in textul email-ului.

 

15.05.2014: Vă informăm că începând cu data de 16.05.2014 în mediul de producţie se vor organiza in fiecare zi lucrătoare sesiuni de tranzacţionare. Vor putea introduce oferte și încheia tranzacții participanții la piață care au notificat OPCOM SA asupra relației de eligibilitate cu alți 4 participanți la piață care la rândul lor îndeplinesc condițiile necesare pentru participarea la sesiunile de tranzacționare și încheierea tranzacțiilor cu minim 4 participanți la PC-OTC. Tranzacțiile încheiate vor genera efectele comerciale aferente, conform formularelor de notificare a tranzacțiilor, pentru fiecare produs listat pe PC-OTC pentru care s-a încheiat tranzacție.
Programul sesiunilor de tranzacționare este cel menționat în meniul ”Tranzacţionare-Produse/ Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică/ Modalitatea de tranzacţionare PC-OTC/ Program de tranzacţionare”, respectiv 09:00 – 17:00.
Pentru informații și clarificări vă stăm la dispoziţie cu următoarele date de contact:

17.02.2014: Organizare sesiuni de instruire PC-OTC - Vă informăm că în perioada 25.02 – 26.02.2014, între orele 10:00 – 17:00, OPCOM organizează sesiuni de instruire, cu durata de două ore în cadrul cărora vor fi prezentate mecanismul de piață propus prin documentele elaborate precum și funcționalitățile platformei de tranzacționare. De asemenea vor fi oferite răspunsuri la solicitările de clarificări formulate în cadrul întâlnirii cu privire la documentele privind funcționarea pieței menționate.
Programul sesiunilor de instruire va fi:

25.02.2014: 10:00-12:00
13:00-15:00
15:00-17:00
26.02.2014: 10:00-12:00
13:00-15:00
15:00-17:00

Având în vedere cele de mai sus vă rugăm să ne comunicați, în funcție de disponibilitatea reprezentanților dumneavoastră, opțiunile privind participarea a maxim doi reprezentați, precizându-ne ziua în care aceștia pot fi programați și intervalul orar preferat precum numele reprezentanților desemnați și datele de contact (e-mail/telefon) ale acestora în vederea comunicării în mod operativ a confirmărilor privind programarea participării la sesiunea de instruire.
Așteptăm răspunsul dumneavoastră la numărul de fax 021 3071 400 sau 021 3155 059, de preferat până cel mai târziu vineri, 21.02.2014, astfel încât opțiunile primite să fie ordonate și confirmate în timp util pentru asigurarea participării. Răspunsurile primite ulterior acestui termen vor fi procesate în ordinea primirii, sub rezerva reprogramării funcție de capacitatea sălii de instruire.

Pentru clarificări vă stăm la dispoziție la adresa pcndc@opcom.ro sau prin următoarele persoane de contact: