Home
 OPCOM: PRE descriere mecanism
Dezechilibre PRE - Descriere

Stabilirea obligatiilor de plata/drepturilor de incasare in vederea decontarii dezechilibrelor Partilor Responsabile cu Echilibrarea

Începând cu data de 01.09.2020 regulile pentru stabilirea obligatiilor de plata/drepturilor de incasare in vederea decontarii dezechilibrelor Partilor Responsabile cu Echilibrarea (PRE) sunt prevazute in urmatoarele documente:

Preturile de deficit si de excedent de energie electrica

OPCOM SA calculeaza preturile de deficit si excedent de energie electrica, pentru fiecare ID, pe baza datelor din Notele lunare de regularizare pe PE.
Pretul de deficit de energie, pentru fiecare IDi se determina prin raportarea costurilor de echilibrare a sistemului, la cantitatea totala de energie electrica livrata la crestere de putere, astfel:
PDefi = CEchSist,i / (∑q icres)                                                             
Costurile pentru echilibrarea sistemului, in fiecare ID, (CEchSist,i) reprezinta valoarea energiei de echilibrare, corespunzatoare  tranzactiilor definitive pentru furnizarea cresterii de putere, diminuate cu surplusul de costuri rezultat din managementul restrictiilor de retea.

Pretul de excedent de energie, pentru fiecare IDi  se determina prin raportarea veniturilor rezultate din echilibrarea sistemului, la cantitatea totala de energie electrica furnizata la reducere de putere, astfel:
PExci = VEchSist,i / (∑qi red)     
Veniturile pentru echilibrarea sistemului, in fiecare ID, (VEchSist,i) reprezinta valoarea energiei de echilibrare, corespunzatoare  tranzactiilor definitive pentru furnizarea reducerii de putere, diminuate cu deficitul de venituri rezultat din managementul restrictiilor de retea.
Preturile de deficit/excedent de energie electrica pot avea valori pozitive, negative sau zero.
Daca OTS nu a dispus livrarea cresterii/reducerii de putere intr-un ID sau daca pretul pentru deficit/excedent, rezultat din calculare o valoare nedeterminata, pretul pentru deficit/excedent de energie este stabilit ca fiind egal cu PIP in ID respectiv.

Determinarea costurilor efective pentru echilibrarea sistemului

Costurile efective pentru echilibrarea sistemului, in fiecare ID, se determina prin scaderea, din costurile corespunzatoare tranzactiilor definitive care au fost incheiate pe PE, a costurilor corespunzatoare managementului restrictiilor de retea.
Costurile corespunzatoare tranzactiilor definitive care au fost incheiate pe PE in fiecare ID, reprezinta diferenta intre valoarea tuturor tranzactiilor definitive la crestere de putere si valoarea tuturor tranzactiilor definitive la reducere de putere, in ID respectiv.
Costurile pentru managementul restrictiilor de retea (Ccon,i), in fiecare IDi, sunt calculate ca diferenta dintre surplusul de costuri (SCcon,i) si deficitul de venituri (DVcon,i).
In cazul in care valoarea CCon,ieste nula sau negativa, costurile pentru managementul restrictiilor de retea aferente IDse considera zero.

  CEEchSist,i= Σ (qi,jCres * pi,jmargCres) - Σ (qi,xRed * pi,xmargRed) - CCon,i

OPCOM SA elaboreaza si publica pe pagina proprie de internet în platforma informatica dedicata, Nota de regularizare, zilnica si lunara.

Dezechilibrele Partilor Responsabile cu Echilibrarea

Dezechilibrul cantitativ al unui PRE se determina separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare ID, astfel:
a) dezechilibrul PRE, alta decât PRE – SchNeplan, ca diferenta între Pozitia Neta Masurata a PRE şi Pozitia Neta Contractuala a PRE și
b) dezechilibrul PRE – SN, ca diferenta între Pozitia Neta Contractuala şi Pozitia Neta Masurata a PRE – SN.
Pozitia Neta Masurata, pentru fiecare ID, este diferenta intre productia neta agregata la locurile de producere ale producatorilor si consumul net agregat la locurile de consum ale consumatorilor pentru care respectiva PRE si-a asumat responsabilitatea echilibrarii.
Pozitia Neta Contractuala este determinata pe baza  Schimburile Bloc pe care respectiva PRE le-a notificat ca vanzari/cumparari catre/de la o alta PRE, exporturile/importurile  cuprinse in notificarile fizice ale PRE, cantitatile de energie de echilibrare efectiv livrate la crestere/reducere de putere pe Piata de Echilibrare de catre PPE, sau in afara pietei de echilibrare cu compensatie financiara, din tranzactiile definitive, pentru care PRE si-a asumat responsabilitatea echilibrarii.
OPCOM SA stabileste obligatiile de plata si drepturile de incasare ale unui PRE, pentru fiecare ID, zi si luna, astfel:

OPCOM SA elaboreaza Notele de informare pentru decontare pentru dezechilibrele inregistrate de fiecare PRE, la nivel de zi si luna, precum si pentru OTS.

Dezechilibrul sistemului

Dezechilibrul sistemului pe fiecare ID se determină cu urmatoarea formula:

  DEZsist,i = Σ(qi,xRed + kΔf) – Σ(qi,jCres+ kΔf) – SchNeplan,
unde:
kΔf reprezintă estimarea reglajului primar activat în ID.

Stabilirea costului sau venitului suplimentar lunar provenit din echilibrarea sistemului

OPCOM SA efectueaza calculele privind costul sau venitul suplimentar lunar provenit din echilibrarea sistemului, astfel:

  Cost/Venit= CEEchSist,i + OP - DI - Penalit.
unde:

Daca valoarea rezultata din calculul este pozitiva, aceasta reprezinta costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, iar în cazul în care valoarea este negativa, aceasta reprezinta venitul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului
Veniturile, respectiv costurile provenite din echilibrarea sistemului se aloca fiecarei PRE, cu exceptia PRE- SN, pe baza aportului acesteia in fiecare ID la reducerea dezechilibrului sistemului, respectiv la amplificarea dezechilibrului sistemului in fiecare ID.
OPCOM SA elaboreaza Notele de informare pentru decontarea lunara a redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului pentru fiecare PRE, precum si pentru OTS, la nivel lunar.
Nota de informare pentru decontarea lunara a redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului cuprinde urmatoarele informatii:
Pentru vizualizarea rezultatelor privind dezechilibrele PRE se poate accesa sistemul de decontare, in conformitate cu “Ghidul de utilizare pentru accesarea Notelor de Informare pentru Decontare conform Ordin ANRE nr. 31/2018”
Produsele, rapoartele si tipul raportului” care pot fi accesate din platforma de decontare.
Participantii la piata de energie care sunt inregistrati ca PRE dar nu sunt inscrisi la PZU, pot obtine cheie de acces la sistemul de decontare a dezechilibrelor PRE, dupa ce au depus la SC Opcom SA urmatoarele documente: