Home
 OPCOM: PRE descriere mecanism
Dezechilibre PRE - Descriere

Stabilirea prețurilor finale unice de dezechilibru, a prețurilor finale de deficit și de excedent
Calculul obligațiilor de plată/drepturilor de încasare în vederea decontării dezechilibrelor Părților Responsabile cu Echilibrarea

Începând cu data de 01.06.2021 regulile pentru stabilirea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare în vederea decontării dezechilibrelor Părților Responsabile cu Echilibrarea (PRE) sunt prevăzute în următoarele documente:

Dezechilibrul sistemului
Dezechilibrul sistemului pe fiecare ID se determină de către ODPE astfel:

a) cantitatea agregată corespunzătoare reducerii de putere care a fost efectiv livrată în acest ID, atât pe PE, cât şi în afara PE cu compensaţie, la care se adaugă kΔf, dacă are sensul de reducere de putere;
b) minus cantitatea agregată corespunzătoare creşterii de putere care a fost efectiv livrată în acest ID, atât pe PE, cât şi în afara PE cu compensaţie, la care se adaugă kΔf, dacă are sensul de creştere de putere;
c) minus exporturile notificate care cuprind toate exporturile corespunzătoare graficelor de schimb ale PRE, incluzând returnările programate ale ajutoarelor primite de OTS de la părţile externe interconectate în perioade anterioare şi/sau exporturile efectuate de acesta conform legislaţiei europene şi naţionale în vigoare, inclusiv exportul rezultat din procesul de compensare a dezechilibrelor, după implementarea acestuia
d) plus importurile notificate care cuprind toate importurile corespunzătoare graficelor de schimb ale
PRE, incluzând returnările programate ca grafice de schimb ale ajutoarelor care au fost acordate de OTS către părţile externe interconectate în perioade anterioare şi/sau importurile efectuate de acesta conform legislaţiei europene şi naţionale în vigoare, inclusiv importul rezultat din procesul de compensare a dezechilibrelor, după implementarea acestuia;
e) plus exporturile realizate care se determină pe baza valorilor măsurate;
f) minus importurile realizate care se determină pe baza valorilor măsurate;

Dezechilibrele cantitative ale Părților Responsabile cu Echilibrarea
Dezechilibrul cantitativ al unui PRE se determină separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare ID, astfel:

a) dezechilibrul PRE este diferența între Poziția Netă Măsurată a PRE şi Pozitia Netă Contractuală a PRE unde:

Având în vedere faptul că NF aprobate, aferente:

sunt exprimate la nivel de ID în putere (MW), cantitățile de energie electrică (MWh) aferente se determină prin înmulțirea cu 0,25 a puterii cuprinse in NF.

Prețul final unic de dezechilibru, prețurile finale de deficit și de excedent
In vederea stabilirii prețurilor finale se parcurg următoarele etape:

1. Se determină prețurile inițiale de deficit (p icres) și de excedent (p ired) pe fiecare IDi, ca fiind egale cu media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru creștere, respectiv reducere de putere.

2. Prețul inițial unic de dezechilibru (pdez iin) se determină pe fiecare IDi, după cum urmează:

         (pdez iin) = (p icres)  

                   (pdez iin) = (p ired)  

                    (pdez iin) = (p icres)  

           (pdez iin) = (p ired)  

3. Se determină obligațiile de plată și drepturile de încasare ale fiecărui PRE pe fiecare IDi, pe baza prețului initial unic de dezechilibru din IDi respectiv.

4. Se calculează penalitățile pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare la creștere, respectiv la reducere, pe baza penalităților specifice, determinate cu luarea în considerare pe fiecare IDi a prețului inițial unic de dezechilibru, după cum urmează:

                                k,iCres  = a  X (│pdez iin + │ pdez iin - pMAX icres ││)
                                k,iRed  = a  X (│pdez iin + │ pdez iin – pmin ired││),
unde:

5. Costurile pentru echilibrarea sistemului, în fiecare IDi, (CEchSist,i) reprezintă

însumate cu:

diminuată cu:

Se determină costurile pentru echilibrarea sistemului, separat pentru fiecare IDi din luna de livrare, după cum urmează:

                              CEchSist,i = Σ(qi,jCres * pi,Cres) + 𝐶𝑀𝐶𝐷 imp,𝑖+CSN,i  +Cprobe  - SCcon,i

6. Veniturile pentru echilibrarea sistemului în fiecare IDi (VEchSist,i) reprezintă

însumate cu:

diminuate cu:

Se determină veniturile pentru echilibrarea sistemului separat pentru fiecare IDidin luna de livrare, după cum urmează:

                                VEchSist,i = Σ(qi,jRed * pi,Red) + V𝑀𝐶𝐷 exp,𝑖+ VSN,i  - DVcon,i

7. Costurile efective pentru echilibrarea sistemului, în fiecare IDi, se determină cu următoarea formulă:

         CEEchSist,i= Σ (qi,jCres * pi,Cres) - Σ(qi,jRed * pi,Red) + 𝐶𝑀𝐶𝐷 imp,𝑖 -V𝑀𝐶𝐷 exp,𝑖 + CSN,i+ Cprpbe - VSN,i  - Ccon,i

Costurile pentru managementul restricțiilor de rețea (Ccon,i), în fiecare IDi sunt calculate ca diferența dintre surplusul de costuri (SCcon,i) și deficitul de venituri (DVcon,i).
In cazul în care valoarea CCon,ieste nulă sau negativă, costurile pentru managementul restricțiilor de rețea aferente IDse consideră zero.

8. Pentru fiecare IDi din luna de livrare se determină componenta de neutralitate financiară a OTS cu formula:

Cneutr fin,i = (CEEchSist,i + ΣDIPRE,i  -ΣOPPRE,i  - Pi)/ ΣDez PREi,
unde:

9. Pentru fiecare IDi  al lunii de livrare în care:

pdez ifin│ ≤ 1,4*max [pi,Cres, pi,Red │],

se stabilește prețul final unic de dezechilibru cu formula:

             │pdez ifin│  =  pdez iin +𝐶neutr fin,𝑖

10. Pentru fiecare IDi  al lunii de livrare în care:

pdez ifin│ > 1,4*max [pi,Cres, pi,Red │],

           se calculează prețuri duble, și în acest scop se determină:

                                k,iCres  = a  X (│pin idef + │ pin idef - pMAX icres││)
                                k,iRed  = a  X (│pin iexc + │ pin iexc – pmin ired││)   

C1neutr fin,i = (OPPRE,i  - DIPRE,i ) +  Pi - CEEchSist,i)/ ΣDez PREpoz,i ,

unde:

                atunci:
                   pfin idef  pi,Cres 
                   pfin iexc  pi,Red   + 𝐶1neutr fin,𝑖

C2neutr fin,i = (OPPRE,i  - DIPRE,i ) +  Pi - CEEchSist,i)/ ΣDez PREneg,i    și

unde:

                atunci:

                   pfin idef  pi,Cres  - 𝐶2neutr fin,𝑖
                   pfin iexc  pi,Red  

C3neutr fin,i = (OPPRE,i  - DIPRE,i ) +  Pi - CEEchSist,i)/(ΣDez PREpoz,i+ ΣDez PREneg,i)   

unde:

                atunci:
                   pfin idef  pi,Cres  + 𝐶3neutr fin,𝑖
                   pfin iexc  pi,Red  - 𝐶3neutr fin,𝑖

11. OPCOM SA elaborează și publică pe pagina proprie de internet Nota de regularizare, zilnică si lunară.

Dezechilibrele Partilor Responsabile cu Echilibrarea

12. OPCOM SA stabilește obligatiile de plată și drepturile de incasare ale unui PRE, pe baza prețurilor finale unice de dezechilibru, finale de deficit și finale de excedent pentru fiecare IDi, zi și luna, astfel:

OPCOM SA elaborează Notele de informare pentru decontare pentru dezechilibrele înregistrate de fiecare PRE, la nivel de zi și luna, precum și la nivel lunar pentru OTS.

13. Pentru capacitățile de producere a energiei electrice în probe OPCOM postează în platforma informatică

14. OPCOM SA efectuează calculele privind costurile efective din echilibrarea sistemului, obligațiile de plată și drepturile de încasat ale PRE și obligațiile de plată ale PPE aferente penalităților pentru nelivrarea  energiei de echilibrare astfel:

           CEEchSist,i + (OPPRE -  DIPRE) – P

        unde:

OPCOM SA elaborează Nota lunară de regularizare care conține aceste informații.

 

Opcom Anunţuri
13/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
01/10/2021
30/09/2021
21/09/2021
17/09/2021