Home
 OPCOM: PRE descriere mecanism


Pentru vizualizarea rezultatelor privind dezechilibrele PRE se poate accesa sistemul de decontare, in conformitate cu “Ghidul de utilizare pentru accesarea Notelor de Informare pentru Decontare conform Ordin ANRE nr. 31/2018”
Produsele, rapoartele si tipul raportului” care pot fi accesate din platforma de decontare.
Participantii la piata de energie care sunt inregistrati ca PRE dar nu sunt inscrisi la PZU, pot obtine cheie de acces la sistemul de decontare a dezechilibrelor PRE, dupa ce au depus la SC Opcom SA urmatoarele documente: