Home
 OPCOM: PCGN Produse standard

Piețe

Piața pentru contracte săptămânale
GNLN_S – livrare în bandă

Piața pentru contracte lunare
GNLN _L – livrare în bandă

Piața pentru contracte trimestriale
GNLN _TR – livrare în bandă

Piața pentru contracte semestriale, corespunzatoare semestrului gazier
GNLN_SMG – livrare în bandă

Piața pentru contracte anuale, corespunzătoare anului calendaristic
GNLN _AC – livrare în bandă

Piața pentru contracte anuale, corespunzătoare anului gazier
GNLN _AG – livrare în bandă

Produsele standard pot fi tranzacționate prin intermediul următoarelor instrumente definite in Platforma de tranzacționare

Instrumente pentru contracte săptămânale

GNLN_S_Ns_AN Contract forward pentru gaze naturale, livrate în bandă pe perioadă de o săptămână. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul săptămânii din an (Ns) și ultimele două cifre ale anului în care are loc livrarea (AN).

Instrumente pentru contracte lunare

GNLN_L_NL_AN Contract forward pentru gaze naturale, livrate în bandă pe perioadă de o lună. Denumirea instrumentului cuprinde date privind denumirea lunii din an (NL) și ultimele două cifre ale anului în care are loc livrarea (AN).

Instrumente pentru contracte trimestriale

GNLN_TR_NTR_AN Contract forward pentru gaze naturale, livrate în bandă pe perioadă de un trimestru. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul trimestrului din an (NTR) și ultimele două cifre ale anului în care are loc livrarea (AN).

Instrumente pentru contracte semestriale, corespunzătoare semestrului gazier

GNLN_SMG_W/S_AN Contract forward pentru gaze naturale, livrate în bandă pe perioadă de un semestru. Denumirea instrumentului cuprinde date privind sezonul gazier (W/S) și anul gazier în care are loc livrarea (AN).

Instrumente pentru contracte anuale, corespunzatoare anului calendaristic

GNLN_AC_AN Contract forward pentru gaze naturale, livrate în bandă pe perioadă de un an. Denumirea instrumentului cuprinde date privind anul calendaristic în care are loc livrarea (AN).

Instrumente pentru contracte anuale pentru anul gazier, corespunzatoare anului gazier

GNLN_AG_AN Contract forward pentru gaze naturale, livrate în bandă pe perioadă de un an. Denumirea instrumentului cuprinde date privind anul calendaristic în care începe livrarea (AN).
Opcom Anunţuri
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
19/09/2022
15/09/2022