Home
 OPCOM: PCGN Prezentare
PCGN-LN - Descriere

Caracteristici

 1. Tranzacţionarea se realizează online, de la terminalele participanţilor înscrişi la piaţă.
 2. Identitatea şi intenţia de ofertare a participanţilor care iniţiază sesiunea de licitaţie este cunoscută de întreg mediul de afaceri, prin publicarea anunţului de organizare a sesiunii de licitaţie pentru ofertele propuse pentru fiecare instrument în cadrul căruia sunt propuse ofertele conform termenelor stabilite prin Procedura privind tranzacționarea pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale – modalitatea de tranzacționare PCGN-LN.
 3. Ofertele sunt standardizate din punctul de vedere al puterii ofertate, profilului zilnic al livrărilor şi perioadelor de livrare.
 4. Este obligatorie utilizarea contractului standard avizat de ANRE aplicabil perioadei standard de livrare pentru care este formulată oferta.
 5. Piaţa este deschisă participării operatorilor economici din sectorul gazelor naturale, titularilor de licenţă de furnizare emisă de către ANRE sau clienților care se înscriu şi respectă Convenţia de participare la Piaţa centralizată de gaze naturale.
 6. Participarea in cadrul sesiunilor de licitaţie este condiţionată de constituirea de garanţii de participare la licitaţie atât de către cumpărători cât şi de către vânzători.
 7. După încheierea sesiunii de licitaţie OPCOM SA publică tipul de produs tranzacționat, prețul de pornire, cantităţile tranzacţionate și preţurile de adjudecare al ofertelor, perioada de livrare şi lista participanţilor care au participat la licitaţie cu oferte de răspuns, dacă aceasta cuprinde cel puțin 3 participanți.
 8. Până la intrarea în livrare a contractului încheiat, cantităţile de gaze naturale contractate urmare tranzacţiilor încheiate pe această piaţa pot fi tranzacţionate intr-o sesiune de licitaţie ulterioară.

Caracteristicile ofertelor
Ofertele sunt standardizate din punct de vedere al:

1 săptămână, care începe în ziua de luni a săptămânii și se termină în ziua de luni a săptămânii următoare;
1 lună, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice;
1 trimestru, corespunzător celor patru trimestre anuale calendaristice;
1 an, corespunzător anului calendaristic.
1 an, corespunzător anului gazier.

Ziua de luni a fiecărei săptămâni, pentru perioadele săptămânale de livrare;
Ziua de întâi (01) a fiecărei luni calendaristice, pentru perioadele lunare de livrare;
Zilele de 01 ianuarie, 01 aprilie, 01 iulie, 01 octombrie, pentru perioadele trimestriale de livrare;
Zilele de 01 ianuarie, pentru perioadele anuale calendaristice de livrare;
Zilele de 01 octombrie, pentru perioadele anuale gaziere de livrare.

Oferta iniţiatoare publicată propune un preţ de deschidere. Participanţii care introduc în sistemul de tranzacţionare oferte de răspuns pot propune preţuri mai mici, egale sau mai mari decât cel propus de iniţiator, luând in considerare posibilitatea ca iniţiatorul să diminueze preţul propus iniţial în cazul unei oferte iniţiatoare de vânzare şi să crească preţul propus iniţial în cazul unei oferte iniţiatoare de cumpărare, dacă după prima sesiune de tranzacţionare a ofertei nu a fost atribuită întreaga cantitate disponibilă.

Succesiunea activităţilor

 1. Primirea ofertelor iniţiatoare pentru care se doreşte organizarea de sesiuni de licitaţie şi publicarea anunţului de organizare a sesiunii de licitaţie.
 2. Publicarea de către OPCOM a anunţului de organizare a sesiunii de licitaţie.
 3. Validarea garanţiilor de participare la licitaţie.
 4. Introducerea ofertei iniţiatoare şi a ofertelor de răspuns în sistem conform programului de licitaţie. (Derularea sesiunilor de licitaţie).
 5. OPCOM SA transmite rezultatele licitaţiei.
 6. Contractele bilaterale încheiate in conformitate cu rezultatele tranzacţiilor sunt depuse la OPCOM SA