Home
 OPCOM: Inregistrare PI
Piața Intrazilnică - Înregistrare, Convenţie, Proceduri, Instrucţiuni

Procedura privind inregistrarea la pietele centralizate de energie electrica administrate de OPCOM SA”  Revizia 4

Etapele de parcurs de către un agent economic în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa Intrazilnică de energie electrică:

 1. Obţinerea din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei a licenţei pentru producerea de energie electrică (pentru producători) sau furnizarea de energie electrică (pentru furnizori);
 2. Înregistrarea ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea (PRE) la Operatorul Pieţei de Echilibrare sau delegarea responsabilităţii echilibrării către o altă PRE;
 3. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM S.A.
 4. Întocmirea dosarului cu documentaţia specificată în Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A. şi depunerea acestuia la OPCOM;
 5. Semnarea Convenţiei de participare la Piata Intrazilnică de energie electrică
 6. Depunerea la societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A. a declaratiei pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. iv pct.1.e) din Ordonanța Guvernului României nr. 28/27.08.2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, și primirea de la OPCOM a declarației sale pe proprie răspundere
--------------------------------------------------------------------
 1. ORDIN ANRE nr. 202/11.11.2019 pentru modificarea Regulamentului de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013 și pentru abrogarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică aprobat cu Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.73/2013
 2. Ordinul ANRE nr. 63 din 31.03.2020 privind aprobarea programului de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute
 3. Ordinul ANRE nr. 65 din 31 martie 2020 privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
 4. Ordinul ANRE nr. 230 din 16.12.2020 privind prorogarea unor termene prevăzute în ordine ale președintelui ANRE
 5. Convenţia de participare la Piaţa intrazilnică de energie electrică, revizia 4
 6. Procedura privind funcţionarea Pieţei intrazilnice de energie electrică, revizia 4
 7. Procedura privind încasările și plăţile aferente tranzacţiilor pe Piaţa Intrazilnică de energie electrică
 8. Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața Intrazilnică de energie electrică Revizia 6
 9. Manualul participantului la piață pentru sistemul M7 Trading (MFG110)
  • M7 Versiunea 6.10 Trader Manual ComTrader – aplicabil începând cu 05.11.2020
 10. Instrucțiuni detaliate pentru a accesa ComTrader Prod vXX
 11. Ghidul de instalare a aplicatiei ComTrader pentru sistemul M7 Trading
 12. Instructiuni pentru accesul la sistemul post-tranzactionare M7 Trading
 13. Noile Modele de Scrisori de garantie bancara si amendamentele la acestea pentru tranzactiile din PZU si PI
 14. IBAN cont central pentru Piaţa Intra-zilnică: RO 94 RNCB 007 402 921 737 0081
 15. Lista institutiilor bancare care au adoptat Schema de debitare directa B2B SEPA RON
 16. Lista actualizată de bănci care au încheiat convenții cu BCR pentru emiterea SGB pe Piața pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică de energie electrică
 17. Act Aditional la Conventia de participare la piata – model pentru consemnarea modificarii datelor de identificare al participantilor la piata
 18. Instructiuni pentru resetarea parolei de acces in sistemul M7PTv2
 19. Ghid de utilizare a sistemului M7PTv2

 

Opcom Anunţuri
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
19/01/2022
10/01/2022
07/01/2022