Home
 OPCOM: Inregistrare PI
Piața Intrazilnică - Înregistrare, Convenţie, Proceduri, Instrucţiuni

Procedura privind inregistrarea la pietele centralizate de energie electrica administrate de OPCOM SA”  Revizia 4

Etapele de parcurs de către un agent economic în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa Intrazilnică de energie electrică:

 1. Obţinerea din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei a licenţei pentru producerea de energie electrică (pentru producători) sau furnizarea de energie electrică (pentru furnizori);
 2. Înregistrarea ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea (PRE) la Operatorul Pieţei de Echilibrare sau delegarea responsabilităţii echilibrării către o altă PRE;
 3. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM S.A.
 4. Întocmirea dosarului cu documentaţia specificată în Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A. şi depunerea acestuia la OPCOM;
 5. Semnarea Convenţiei de participare la Piata Intrazilnică de energie electrică cu completare privind asumarea observaţiilor ANRE la Convenţie prevăzute în avizul de acceptare a Convenţiei de participare la P.I., în pagina de semnături conform Exemplului completat.”
--------------------------------------------------------------------
 1. ORDIN ANRE nr. 202/11.11.2019 pentru modificarea Regulamentului de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013 și pentru abrogarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică aprobat cu Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.73/2013
 2. AVIZ ANRE nr.89/11.11.2019 privind avizarea de catre ANRE a Procedurii privind funcționarea Pieței intrazilnice de energie electrică elaborate de Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale din România “Opcom” - S.A.
 3. Ordinul ANRE nr. 65 din 31 martie 2020 privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
 4. Convenţia de participare la Piaţa intrazilnică de energie electrică (aplicabil începând cu 01.09.2020)
 5. Procedura privind funcţionarea Pieţei intrazilnice de energie electrică
 6. Procedura privind încasările și plăţile aferente tranzacţiilor pe Piaţa Intrazilnică de energie electrică
 7. Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața Intrazilnică de energie electrică Revizia 4
 8. Manualul participantului la piață pentru sistemul M7 Trading (MFG110)
  • M7 Versiunea 6.9 Trader Manual ComTrader
  • M7 Versiunea 6.10 Trader Manual ComTrader – aplicabil începând cu 05.11.2020
 9. Instrucțiuni detaliate pentru a accesa ComTrader Prod vXX
 10. Ghidul de instalare a aplicatiei ComTrader pentru sistemul M7 Trading
 11. Instructiuni pentru accesul la sistemul post-tranzactionare M7 Trading
 12. Noile Modele de Scrisori de garantie bancara si amendamentele la acestea pentru tranzactiile din PZU si PI
 13. IBAN cont central pentru Piaţa Intra-zilnică: RO 94 RNCB 007 402 921 737 0081
 14. Lista institutiilor bancare care au adoptat Schema de debitare directa B2B SEPA RON
 15. Lista actualizată de bănci care au încheiat convenții cu BCR pentru emiterea SGB pe Piața pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică de energie electrică
 16. Act Aditional la Conventia de participare la piata – model pentru consemnarea modificarii datelor de identificare al participantilor la piata
 17. Instructiuni pentru resetarea parolei de acces in sistemul M7PTv2
 18. Ghid de utilizare a sistemului M7PTv2