Home
 OPCOM: Inregistrare PI
Piața Intrazilnică - Înregistrare, Convenţie, Proceduri, Instrucţiuni

Etapele de parcurs de către un agent economic în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa Intrazilnică de energie electrică:

--------------------------------------------------------------------
 1. ORDIN ANRE nr. 202/11.11.2019 pentru modificarea Regulamentului de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013 și pentru abrogarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică aprobat cu Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.73/2013;
 2. AVIZ ANRE nr.89/11.11.2019 privind avizarea de catre ANRE a Procedurii privind funcționarea Pieței intrazilnice de energie electrică elaborate de Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale din România “Opcom” - S.A.,
 3. Convenţia de participare la Piaţa intrazilnică de energie electrică;
 4. Procedura privind funcţionarea Pieţei intrazilnice de energie electrică;
 5. Procedura privind încasările și plăţile aferente tranzacţiilor pe Piaţa Intrazilnică de energie electrică;
 6. Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața Intrazilnică de energie electrică;
 7. Manualul participantului la piață pentru sistemul M7 Trading (MFG110);
 8. Documentul cu instrucțiuni detaliate pentru a accesa ComTrader (mediul de productie);
 9. Ghidul de instalare a aplicatiei ComTrader pentru sistemul M7 Trading;
 10. Instructiuni pentru accesul la sistemul post-tranzactionare M7 Trading.
 11. Noile Modele de Scrisori de garantie bancara si amendamentele la acestea pentru tranzactiile din PZU si PI;
 12. IBAN cont central pentru Piaţa Intra-zilnică: RO 94 RNCB 007 402 921 737 0081;
 13. Lista institutiilor bancare care au adoptat Schema de debitare directa B2B SEPA RON;
 14. Lista băncilor care au încheiat acte adiţionale la convenţiile cu BCR pentru emiterea scrisorilor de garanţie bancară necesare tranzacţiilor pe PI;
 15. Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A.
 16. Act Aditional la Conventia de participare la piata – model pentru consemnarea modificarii datelor de identificare al participantilor la piata.