Home
 OPCOM: Supraveghere - Prezentare
SUPRAVEGHEREA PIETEI

Departamentul de supraveghere a pietelor centralizate administrate de OPCOM se afla in coordonarea directa a Directorului General si isi desfasoara activitatea prin aplicarea a doua proceduri operationale, elaborate in conformitate cu prevederile „Codului comercial al pietei angro de energie electrica” si ale „Metodologiei de monitorizare a pietei angro de energie electrica pentru aprecierea nivelului de concurenta pe piata si prevenirea abuzului de pozitie dominanta”:„Procedura operationala privind supravegherea functionarii pietelor de energie electrica administrate, a comportamentului participantilor si de detectare a unor actiuni cu caracter anticoncurential”, si respectiv „Procedura operationala privind informatiile asupra pietei de energie electrica din Romania cu caracter public si cu caracter privat in responsabilitatea OPCOM”.


Sarcini si responsabilitati:

La dispozitia publicului:

Rapoartele de evolutie privind performanta pietelor administrate (lunare si anuale), au fost extinse din 2009 cu date suplimentare si reprezentari grafice care coreleaza evolutiile inregistrate pe pietele de tranzactionare a energiei electrice administrate de OPCOM. De asemenea sunt furnizate evaluari ale indicatorilor de concentrare pe pietele administrate.

Opcom Anunţuri
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
19/09/2022
15/09/2022