Home

Urmare a implementarii prevederilor Ordinului ANRE nr. 65 din 31 martie 2022 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de catre clientii finali mari, publicat in Monitorul Oficial Nr. 320 din 1 aprilie 2022, participantii inscrisi la Piata de energie electrica pentru clientii finali mari pana la data de 01.05.2022 detin in continuare calitatea de participant la aceasta piata, fiindu-le pe deplin aplicabile prevederile Conventiei de participare la Piata de energie electrica pentru clientii finali mari pentru o perioada tranzitorie de o luna, respectiv pana la data de 31.05.2022.
Participantii la PMC care nu accepta prevederile Conventiei de participare la Piata de energie electrica pentru clientii finali, in forma aplicabila incepand cu data de 01.05.2022, pot decide retragerea din calitatea de participant la PMC, cu respectarea prevederilor procedurilor operationale specifice, prin transmiterea unei solicitari in acest sens catre OPCOM S.A.
Pentru mentinerea calitatii de participanti la PMC, participantii inscrisi pana la data de 30.04.2022 trebuie sa transmita pana la data de 31.05.2022 Conventia de participare la la Piata de energie electrica pentru clientii finali mari, forma aplicabila incepand cu data de 01.05.2022.Participanţi PMC

Cumpărători
1 S.C. ALRO S.A.  
2 S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.  
3 S.C. SILCOTUB S.A.  

 

Vânzători
1 S.C. HIDROELECTRICA S.A.  
2 S.C. OMV PETROM S.A.