Home

Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică – Modalitatea de tranzacționare: negociere continuă (PCCB-NC)

Date zilnice agregate pentru ziua de tranzacţionare   

   
PCCB_NC_DateZilniceAgregare
Tip
Contract
Denumire Preţ1 Ultimul preţ disponibil2
[Lei/MWh] [Lei/MWh] In sesiunea din data de:
Zilnic Banda FWB-Z-30-Jan-20 - - -
FWB-Z-31-Jan-20 - - -
FWB-Z-01-Feb-20 - - -
FWB-Z-02-Feb-20 - - -
FWB-Z-03-Feb-20 - - -
FWB-Z-04-Feb-20 - - -
FWB-Z-05-Feb-20 - - -
Varf 2 FWV2-Z-30-Jan-20 - - -
FWV2-Z-31-Jan-20 - - -
FWV2-Z-01-Feb-20 - - -
FWV2-Z-02-Feb-20 - - -
FWV2-Z-03-Feb-20 - - -
FWV2-Z-04-Feb-20 - - -
FWV2-Z-05-Feb-20 - - -
Gol FWG-Z-30-Jan-20 - - -
FWG-Z-31-Jan-20 - - -
FWG-Z-01-Feb-20 - - -
FWG-Z-02-Feb-20 - - -
FWG-Z-03-Feb-20 - - -
FWG-Z-04-Feb-20 - - -
FWG-Z-05-Feb-20 - - -
Săptămânal Banda FWB-S-06-20 - - -
FWB-S-07-20 - - -
FWB-S-08-20 - - -
FWB-S-09-20 - - -
Varf 1 FWV1-S-06-20 - - -
FWV1-S-07-20 - - -
FWV1-S-08-20 - - -
FWV1-S-09-20 - - -
Varf 2 FWV2-S-06-20 - - -
FWV2-S-07-20 - - -
FWV2-S-08-20 - - -
FWV2-S-09-20 - - -
Gol FWG-S-06-20 - - -
FWG-S-07-20 - - -
FWG-S-08-20 - - -
FWG-S-09-20 - - -
Lunar Banda FWB-L-Feb-20 260,75 - -
FWB-L-Mar-20 - 224,00 20.01.2020
FWB-L-Apr-20 - 240,00 10.12.2019
FWB-L-May-20 - 240,00 10.12.2019
FWB-L-Jun-20 - 240,00 10.12.2019
FWB-L-Jul-20 - - -
Varf 1 FWV1-L-Feb-20 - 350,00 14.01.2020
FWV1-L-Mar-20 - 280,00 07.01.2020
FWV1-L-Apr-20 - - -
FWV1-L-May-20 - - -
FWV1-L-Jun-20 - - -
FWV1-L-Jul-20 - - -
Varf 2 FWV2-L-Feb-20 - - -
FWV2-L-Mar-20 - - -
FWV2-L-Apr-20 - - -
FWV2-L-May-20 - - -
FWV2-L-Jun-20 - - -
FWV2-L-Jul-20 - - -
Gol FWG-L-Feb-20 - - -
FWG-L-Mar-20 - - -
FWG-L-Apr-20 - - -
FWG-L-May-20 - - -
FWG-L-Jun-20 - - -
FWG-L-Jul-20 - - -
Trimestrial Banda FWB-TR-2-20 - 227,50 14.01.2020
FWB-TR-3-20 - 271,00 17.01.2020
FWB-TR-4-20 - 260,00 27.11.2019
FWB-TR-1-21 - 260,00 27.11.2019
FWB-TR-2-21 - - -
Varf 1 FWV1-TR-2-20 - - -
FWV1-TR-3-20 - - -
FWV1-TR-4-20 - - -
FWV1-TR-1-21 - - -
FWV1-TR-2-21 - - -
Varf 2 FWV2-TR-2-20 - 284,00 14.10.2019
FWV2-TR-3-20 - 284,00 14.10.2019
FWV2-TR-4-20 - 284,00 14.10.2019
FWV2-TR-1-21 - - -
FWV2-TR-2-21 - - -
Gol FWG-TR-2-20 - - -
FWG-TR-3-20 - - -
FWG-TR-4-20 - - -
FWG-TR-1-21 - - -
FWG-TR-2-21 - - -
Semestrial Banda FWB-SEM-2-20 - 276,00 20.01.2020
FWB-SEM-1-21 - - -
FWB-SEM-2-21 - - -
Varf 1 FWV1-SEM-2-20 - - -
FWV1-SEM-1-21 - - -
FWV1-SEM-2-21 - - -
Varf 2 FWV2-SEM-2-20 - - -
FWV2-SEM-1-21 - - -
FWV2-SEM-2-21 - - -
Gol FWG-SEM-2-20 - - -
FWG-SEM-1-21 - - -
FWG-SEM-2-21 - - -
Anual Banda FWB-A-2021 275,70 - -
FWB-A-2022 - - -
Varf 1 FWV1-A-2021 - - -
FWV1-A-2022 - - -
Varf 2 FWV2-A-2021 - - -
FWV2-A-2022 - - -
Gol FWG-A-2021 - - -
FWG-A-2022 - - -

Preţ1 = Media aritmetică a tranzacţiilor înregistrate în sesiunea curentă
Ultimul preţ disponibil2 = În cazul în care nu există tranzacţii în sesiunea curentă pentru instrumentul respectiv se va afişa media aritmetică şi data ultimei sesiuni în care a fost tranzacţionat acesta